Očkování

Očkování proti rakovině děložního čípku

V podmínkách projektu Očkování proti rakovině děložního čípku - 3. dávka zdarma je uvedeno, že za první dávku vakcíny pojištěnka zaplatí lékaři 2.700 Kč. V našem očkovacím centru je cena jedné dávky vakcíny 3.350 Kč. Platí i přesto Vámi uváděná částka 2.700 Kč? Petra Š.

 

Cenu, kterou uvádíme v našem projektu, je cena, která je dohodnuta mezi RBP, výrobcem a je respektována i distributory, např. firmou Avenier, kde na stránkách www.distribucevakcin.cz  pod odkazem očkování proti HPV je tato cena pro pojištěnky RBP potvrzena a na tuto firmu se musí lékař a Vaše očkovací centrum obrátit a tuto vakcínu objednat s tím, že se jedná o pojištěnku RBP.

Pokud Vaše očkovací centrum nebude ochotno tuto cenu respektovat, pak Vám doporučujeme změnit očkovací centrum dle seznamu, který je na stejných stránkách v dolní části uveden nebo se zeptat svého gynekologa, v případě dítěte i pediatra. 

 

Upozorňujeme, že tento příspěvek lze čerpat jen jednou za dobu pojištění u RBP.

 

MUDr. Jana Suchánková

02.01.2017

 

Očkování proti pneumokokové infekci

Jsou nějaké změny v očkování proti pneumokoku? Pavla B.

 

Úhrada očkování dětí, jejichž první vakcinace se uskutečnila po 01.01.2010 je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Jedná se o děti, kdy očkování je zahájeno mezi 3. a 5. měsícem  věku pojištěnce, a pokud 3 dávky očkovací látky budou aplikovány do 7 měsíce věku pojištěnce. Hrazeno rovněž bude i přeočkování ve 2 roce věku pojištěnce.

Upozorňujeme rodiče, že podle platné metodiky Ministerstva zdravotnictví je toto očkování plně hrazeno, ale pouze ošetřujícímu dětskému lékaři jako ZUL - zvlášť účtované léčivo, které si musí příslušný dětský lékař zakoupit, naočkovat a pak naúčtovat přímo zdravotní pojišťovně. S ohledem na skutečnost, že se objevil případ, kdy lékařka vypsala mamince recept pro své dítě a požadovala ať si maminka lék zakoupí v lékárně s tím, že jí to zaplatí pojišťovna, tak důrazně upozorňuji, že takový způsob není v žádném případě možný. Rodiče by lék určitě nedostali zaplacen.

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna, v souladu s platnou legislativou, hradí ve výše uvedeném případě očkovací vakcíny proti pneumokoku v provedení nejméně ekonomicky náročném, v současné době do maximální částky 1.099 Kč.

V ostatních případech, např. u rozočkovaných dětí před 01.01.2010, pojištovna poskytuje příspěvek z balíčku preventivní péče do výše 300 Kč (na kalendářní rok) na očkování proti pneumokoku těmito vakcínami:

  • Prevenar, Prevenar 13 dětem ve věku od 2 měsíců do 5 let
  • Pneumo 23 dětem ve věku od 2 do 5 let
  • Synflorix dětem ve věku od 6 týdnů do 2 let

při dodržení zásad pro proplácení, které jsou zveřejněny na našem webu v sekci Pro pojištěnce.

 

MUDr. Jiří Havrlant

01.11.2010

 

Očkování proti tetanu TETANOL PUR

Jak je to v současnosti s očkováním proti tetanu? Pavla B.

 

Vakcína  TETANOL PURje hrazena z veřejného zdravotního pojištění pouze při akutním ošetření při úrazu nebo poranění, nikoliv při aplikaci jako prevenci. Lékař si musí léčivo zakoupit, aplikovat a pak naúčtovat přímo zdravotní pojišťovně jako ZUL-zvlášť účtované léčivo. Nelze zvolit způsob předepsání léčïva na recept pojištěnci, v tom případě nemůže pojišťovna očkování uhradit.

Informace pro lékaře: kód pro aplikaci vakcíny proti tetanu je 02127 nebo 02137. Tento kód musí být lékařem smluvně ošetřen. TETANOL PUR lékař vykazuje pod kódem 0154704.

 

MUDr. Jana Suchánková

02.01.2017

 

Očkování proti meningokoku

Prosím sdělte, zda RBP přispívá na očkování proti meningokoku - dražší očkovací látka a v jaké výši? J.K.

 

Naše pojišťovna přispívá z balíčku prevence na jakoukoliv očkovací látku, nehrazenou ze zdravotního pojištění, a to až do výše 1.000 Kč.

 

MUDr. Jana Suchánková

02.01.2015

 

Očkování proti chřipce

Jsem Vašim pojištěncem a je mi 50 let. Jsem zdravý, alespoň si to myslím. Mám nárok na nějaký příspěvek při očkování proti chřipce? Jiří K.

 

Ano, naše pojišťovna přispívá na očkování proti chřipce pojištěncům ve všech věkových kategoriích z balíčku prevence, který má celkovou finanční hodnotu 1.000 Kč na kalendářní rok.

Nejedná se o povinné očkování ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a jeho prováděcí vyhlášky MZ ČR č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, v platných zněních.

V souladu s platnými zákony pojišťovna  plně hradí očkování proti chřipce rizikovým kategoriím pojištěnců :

  • nad 65 let věku
  • po chirurgickém odstranění sleziny
  • po transplantaci krvetvorných buněk
  • se závažným onemocněním srdce a cév, dýchacích cest, ledvin nebo s diabetem na lécích a inzulínu, a to pokud nejsou očkováni proti chřipce v rámci zvláštního či mimořádného očkování

Informace pro lékaře: naše pojišťovna všem praktickým lékařům automaticky zařadila do pasportu kód aplikace očkování proti chřipce 02129.

 

MUDr. Jana Suchánková

02.01.2017

 

Očkování proti hepatitidě B

Chtěla bych se informovat na postup při bezplatném očkovaní proti hepatitidě B, na které mám ze zákona nárok jakožto osoba pracující s živými lidskými buňkami a tkáněmi. Katka O.

 

Ve Vašem případě, ve smyslu ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění není vakcína proti hepatitidě B hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Z pojištění se hradí pouze vpich a očkovací látka je hrazena ze státního rozpočtu (nákup zajišťuje Ministerstvo zdravotnictví) v souladu s vyhláškou o očkování, pokud jde o pravidelné očkování proti virové hepatitidě B u fyzických osob při rizikové expozici biologickému materiálu. Doporučujeme Vám, aby jste se obrátila na Vašeho praktického lékaře nebo zaměstnavatele.

V ostatních případech přispívá RBP u všech kategorií pojištěnců na očkování proti hepatitidě B z balíčku prevence, který má hodnotu 1.000 Kč, a to do výše 1.000 Kč na kalendářní rok.

 

MUDr. Jana Suchánková

02.01.2017

 

Očkování proti rotaviru

Ve svém programu máte uveden příspěvek na očkování proti rotaviru. Můžete mi zjistit co to vlastně je rotavirus? Kamila B.

 

Rotavirus je malý, kolu podobný virus, který se vyskytuje všude kolem nás. Přenáší se buď přímým kontaktem z nemocného člověka na zdravého (i podáním rukou), nebo přes kontaminované předměty (hračky). Rotavirové gastroenteritidy bývají jednou z nejčastějších příčin hospitalizace malých dětí do 2 let. Onemocnění se projevuje silným průjmem, opakovaným zvracením, bolestí břicha a horečkou.

Všem těmto nepříjemným a pro dítě zatěžujícím stavům lze předejít očkováním. Očkování by proto mělo být dokončeno nejpozději u kojenců starých 24 týdnů. V ČR je proočkovanost dětí pouze 4 - 5 %. Očkování proti rotavirům je navíc bezbolestné, protože je podáváno ústy bez nutnosti vpichu.

Naše pojišťovna přispívá na očkování proti rotaviru vakcínou ROTARIX dětem do 24 týdnů a ROTATEQ dětem do 26 týdnů z balíčku prevence 1.000 Kč, a to až do plné výše 1.000 Kč.

 

MUDr. Jana Suchánková

02.01.2017

 

Očkování proti tuberkulóze

Prosím vás, mám jedenáctiletou dceru a obdržela jsem od její lékařky předvolání na přeočkování proti TBC. Slyšela jsem, že toto očkování již není povinné. Jarmila J.

 

Máte pravdu, od 01.11.2010 není již toto přeočkování povinné, neprovádí se plošně, ale jen u dětí z tzv. rizikových skupin. Doporučujeme vám proto se poradit s ošetřující lékařkou.

 

MUDr. Jana Suchánková

02.01.2017