Správní rada

Správní rada RBP je nejvyšším orgánem pojišťovny a rozhoduje o zásadních otázkách týkajících se její činnosti.

 

Členové zvolení na základě návrhu reprezentativních organizací zaměstnavatelů:

 • Ing. Antonín Klimša, MBA – předseda

 • Mgr. Jan Solich – místopředseda
 • Ing. Pavel Jílek – člen
 • Ing. Boleslav Kowalczyk – člen                            
 • Ing. Michal Kuča – člen

    

Členové zvolení na základě návrhu reprezentativních odborových organizací: 

 • Bc. Monika Němcová - člen              
 • Rostislav Palička - člen
 • Ing. Jaromír Pytlík – člen                                
 • Vítězslav Sznapka – člen
 • Jiří Waloszek – člen

  

Členové jmenovaní vládou:

 • Tomáš Hanzel - člen                    
 • Ing. et Ing. Lenka Poliaková - člen
 • Ing. Helena Rögnerová - člen
 • Mgr. Jan Zapletal - člen
 • Mgr. Pavlína Žílová - člen