Výbor pro audit

Výbor pro audit je konstituovaný podle ustanovení § 44 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, a má následující složení:

 

 • předseda výboru pro audit

  Ing. Vladimír Kostelný, dat. nar. 27. 7. 1956

  Za Podjezdem 1153/17, 725 25 Polanka nad Odrou

  Den vzniku funkce: 4. 3. 2010

  Den vzniku členství: 1. 1. 2010

 

 • člen  výboru pro audit

  Ing. David Vínovskýdat. nar. 30. 1. 1968

  Dlouhá třída 462, 736 01 Havířov

  Den vzniku členství: 27. 7. 2017 

 

 • člen  výboru pro audit

  Ing. Gabriela Wachutková, dat. nar. 28. 9. 1971

  Čs. exilu 473/15, 708 00 Ostrava-Poruba

  Den vzniku členství: 24. 4. 2013