Úřední deska

  • Úřední deska slouží ke zveřejnění nedoručitelné korespondence pojištěnců tzv. veřejnou vyhláškou podle §53b zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění v případě, kdy není znám pobyt nebo sídlo účastníka řízení nebo pokud se účastník řízení na místě svého pobytu, sídla nebo adrese pro doručování, které pojišťovně oznámil, nezdržuje.

  • Zdravotní pojišťovna doručuje veřejnou vyhláškou v souladu s § 26d zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění písemnosti, které jsou významné pro plnění povinností plátce pojistného.

  • Zveřejnění vyvěšením na dobu 15 dnů provede zdravotní pojišťovna doručení zásilky s tím, že 15. den vyvěšení je dnem doručení. 

 

 

OZNÁMENÍ O MÍSTĚ ULOŽENÍ PÍSEMNOSTÍ

 uložených u Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny, Michálkovická 108,

710 15 Slezská Ostrava

 

       

1. Oznamujeme, že níže uvedené písemnosti, určené do vlastních rukou, jsou uloženy na Oddělení OSVČ

 

 

p.č.1

Číslo jednací1201791021

Název písemnosti: Výkaz nedoplatků

Plátce pojistného:

Jakub Kozák

Adresované:

 

 

Hlavní třída 388/47

Havířov

736 01 

  

 

p.č.2

Číslo jednací1201790923

Název písemnosti: Výkaz nedoplatků

Plátce pojistného:

Oldřich Otýpka

Adresované:

 

 

Újezdsko 50

Kostelany

767 01

  

   

p.č.3

Číslo jednací1201790973

Název písemnosti: Výkaz nedoplatků

Plátce pojistného:

Marcel Princ

Adresované:

 

 

Mjr. Nováka 1266/29

Ostrava - Hrabůvka

700 30

  

 

p.č.4

Číslo jednací1201790866

Název písemnosti: Výkaz nedoplatků

Plátce pojistného:

Robert Stašek

Adresované:

 

 

Jana Wericha 347/9

Havířov – Město

736 01

 

p.č.5

Číslo jednací1201790831

Název písemnosti: Výkaz nedoplatků

Plátce pojistného:

Roman Burdík

Adresované:

 

 

Svárov 1080

Vsetín

755 01

 

     

Vyvěšeno dne: 8.1.2018    

Oznámení dle seznamu budou sejmuta dne 23.1.2018

Uplynutím posledního dne lhůty vyvěšení se považuje písemnost za doručenou.

 

 

  

2. Oznamujeme, že níže uvedené písemnosti, určené do vlastních rukou, jsou uloženy na Oddělení Zaměstnavatelů

 

 

p.č.1

Číslo jednací1101791417

Název písemnosti: Výkaz nedoplatků

Plátce pojistného:

Lukáš Barbuš 

Adresované:

 

 

Jugoslávská 2983/16

Ostrava - Zábřeh

700 30

  

 

Vyvěšeno dne: 8.1.2018        

Oznámení dle seznamu budou sejmuta dne 23.1.2018.

Uplynutím posledního dne lhůty vyvěšení se považuje písemnost za doručenou.

 

 

3. Oznamujeme, že níže uvedené písemnosti, určené do vlastních rukou, jsou uloženy na Oddělení OBZP

 

p.č.1

Číslo jednací4301790855

Název písemnosti: Výkaz nedoplatků

Plátce pojistného:

 PETŘÍČEK RENÉ

Adresované:

 

 

 OSVOBOZENÍ 796

 ORLOVÁ, LUTYNĚ

 73514

  

 

p.č.2

Číslo jednací4301790856

Název písemnosti: Výkaz nedoplatků

Plátce pojistného:

 PETŘÍČEK RENÉ

Adresované:

 

 

OSVOBOZENÍ 796

ORLOVÁ, LUTYNĚ

73514

  

 

p.č.3

Číslo jednací4301790877

Název písemnosti: Výkaz nedoplatků

Plátce pojistného:

ČADOVÁ VIKTORIE

Adresované:

 

 

SVORNOSTI 86/23

HAVÍŘOV, MĚSTO

73601

  

 

p.č.4

Číslo jednací4301790887

Název písemnosti: Výkaz nedoplatků

Plátce pojistného:

HUSZÁROVÁ LENKA

Adresované:

 

 

JOŽKY JABŮRKOVÉ 973/2

HAVÍŘOV, MĚSTO

73601

  

 

p.č.5

Číslo jednací4201791121

Název písemnosti: Výkaz nedoplatků

Plátce pojistného:

KNOT ALAN

Adresované:

 

 

HORNÍ 791/3

OSTRAVA, HRABŮVKA

70030  

  

 

p.č.6

Číslo jednací4201791129

Název písemnosti: Výkaz nedoplatků

Plátce pojistného:

BEČKA EMIL

Adresované:

 

 

OSVOBOZENÍ 796

ORLOVÁ, LUTYNĚ

73514

  

 

p.č.7

Číslo jednací4201791136

Název písemnosti: Výkaz nedoplatků

Plátce pojistného:

 MALÝ FILIP

Adresované:

 

 

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 53/1

HODONÍN

69501

  

 

p.č.8

Číslo jednací4201791112

Název písemnosti: Výkaz nedoplatků

Plátce pojistného:

KOUTNÝ LADISLAV

Adresované:

 

 

HORNÍ 791/3

OSTRAVA, HRABŮVKA

70030

   

 

p.č.9

Číslo jednací4201791128

Název písemnosti: Výkaz nedoplatků

Plátce pojistného:

SLÍVA EDUARD

Adresované:

 

 

ERBENOVA 445/89

OSTRAVA, VÍTKOVICE

70300

 

p.č.10

Číslo jednací42017901145

Název písemnosti: Výkaz nedoplatků

Plátce pojistného:

BRYCHLECOVÁ RŮŽENA

Adresované:

 

 

U NOVÝCH VÁLCOVEN 344/8

OSTRAVA, HULVÁKY

70900

 

p.č.11

Číslo jednací:  4201791174

Název písemnosti: Výkaz nedoplatků

Plátce pojistného:

PEJČOCH MIROSLAV

Adresované:

 

 

HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ 741/12

OSTRAVA, PORUBA

70800

 

p.č.12

Číslo jednací4201791175

Název písemnosti: Výkaz nedoplatků

Plátce pojistného:

PEJČOCH MIROSLAV

Adresované:

 

 

HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ 741/12

OSTRAVA, PORUBA

70800

 

p.č.13

Číslo jednací4201791176

Název písemnosti: Výkaz nedoplatků

Plátce pojistného:

PEJČOCH MIROSLAV

Adresované:

 

 

HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ 741/12

OSTRAVA, PORUBA

70800

 

p.č.14

Číslo jednací42017901188

Název písemnosti: Výkaz nedoplatků

Plátce pojistného:

KMEŤOVÁ NIKOLA

Adresované:

 

 

KŘIŠŤANOVA 385/13

OSTRAVA, PŘÍVOZ

70200

 

p.č.15

Číslo jednací4201791196

Název písemnosti: Výkaz nedoplatků

Plátce pojistného:

ZSIGOVÁ MARIE

Adresované:

 

 

SOKOLSKÁ TŘÍDA 2641/62

OSTRAVA, MORAVSKÁ OSTRAVA

70200

 

p.č.16

Číslo jednací4201791197

Název písemnosti: Výkaz nedoplatků

Plátce pojistného:

ZEMAN JAN

Adresované:

 

 

Č.P. 145

ODRY, LOUČKY

74236

 

p.č.17

Číslo jednací4201791198

Název písemnosti: Výkaz nedoplatků

Plátce pojistného:

ZEMAN JAN

Adresované:

 

 

Č.P. 145

ODRY, LOUČKY

74236

 

p.č.18

Číslo jednací4201791202

Název písemnosti: Výkaz nedoplatků

Plátce pojistného:

STOJANÍKOVÁ VERONIKA

Adresované:

 

 

NÁMĚSTÍ SVOBODY 29

CHROPYNĚ

76811

 

 

Vyvěšeno dne: 8.1.2018    

Oznámení dle seznamu budou sejmuta dne 23.1.2018.

Uplynutím posledního dne lhůty vyvěšení se považuje písemnost za doručenou.

 

 

4. Oznamujeme, že níže uvedené písemnosti, určené do vlastních rukou, jsou uloženy na Oddělení registru plátců

 

p.č.1

Číslo jednací2101700005

Název písemnosti: Výkaz nedoplatků

Plátce pojistného:

TAKSONYI LUKÁŠ

Adresované:

 

 

FUČÍKOVA 1350/7

 KARVINÁ, NOVÉ MĚSTO

 73506

 

p.č.2

Číslo jednací2101700006

Název písemnosti: Výkaz nedoplatků

Plátce pojistného:

 FOLWARCZNÝ RADIM

Adresované:

 

 

 HORNÍ 791/3

 OSTRAVA, HRABŮVKA

 70030

 

p.č.3

Číslo jednací2101700007

Název písemnosti: Výkaz nedoplatků

Plátce pojistného:

TICHÁNEK LADISLAV

Adresované:

 

 

 HRANICKÁ 167/24

 ODRY

 74235

 

p.č.4

Číslo jednací2101700008

Název písemnosti: Výkaz nedoplatků

Plátce pojistného:

ŘEHÁK FRANTIŠEK

Adresované:

 

 

LUDMILINA 1059/40

OSTRAVA,MARIÁNSKÉ HORY

70900

 

 

Vyvěšeno dne: 8.1.2018    

Oznámení dle seznamu budou sejmuta dne 23.1.2018.

Uplynutím posledního dne lhůty vyvěšení se považuje písemnost za doručenou.