Průměrné úhrady v ČR

Ambulantní specialisté

1. Hodnoty celostátních průměrů úhrad (v bodech) na jednoho unicitního ošetřeného pojištěnce podle odbornosti.

 

2. Hodnoty celostátních průměrů úhrad (v Kč) za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na jednoho unicitního ošetřeného pojištěnce podle odbornosti.