Mládež od 7 do 18 let

Balíček děti a mládež od 7 do 18 let 1 000 Kč / rok. 

 

Podbalíček očkování

příspěvek do 1.000 Kč na:

 • úhradu kteréhokoliv preventivního očkování nehrazeného z veřejného zdravotního pojištění kromě očkování do ciziny a očkování proti rakovině děložního čípku (genitálním bradavicím), které je pojištěncům hrazeno z bonusového programu


Podbalíček stomatologie

příspěvek do 500 Kč na:

 • léčbu vadného růstu chrupu fixním nebo snímatelným aparátkem

 

Podbalíček podpora zdraví  1

příspěvek do 500 Kč na:

 

Podbalíček podpora zdraví  2

příspěvek do 500 Kč na:

 • účast v programu STOB (stop obezitě),
 • preventivní vyšetření pigmentových změn kůže jednou ročně doporučujeme k nahlédnutí
 • školu v přírodě trvající minimálně 5 dní dětem do dokončení povinné školní docházky (tiskopis potvrzení)

  

Podbalíček podpora zdraví  3

příspěvek do 500 Kč na: 

 • nákup permanentky na pohybové aktivity pro diabetiky – příspěvek ve výši 25 % z ceny permanentky, maximálně do 300 Kč,
 • nákup permanentky na pohybové aktivity pro uživatele MojeRBP – příspěvek ve výši 25 % z ceny permanentky, maximálně do 300 Kč,
 • úhrada diagnostického vyšetření nebo ošetření podporujícího zdraví nehrazeného ze zdravotního pojištění pro uživatele MojeRBP
  • permanentky (nebo doklad o úhradě) musí být na jméno dítěte,
  • příspěvek na pohybové aktivity se poskytuje na nákup permanentky na plavání a fitness, tj. spinning, posilovna, aktivní posilovací stroje, rehabilitační cvičení, jóga, aerobik (nehradí se solária, masáže, všechny typy tance, zumba, judo, karate, kick-box apod.),
  • příspěvek na aktivity pro uživatele MojeRBP může čerpat pojištěnec, který dodržuje doporučenou frekvenci preventivních prohlídek u:

                   - praktického lékaře        - 24 měsíců
                   - stomatologa                  - 6 měsíců
                   - gynekologa (u dívek)    - 12 měsíců (od 15 let věku)

 

 

Podbalíček podpora zdraví  4

příspěvek do 300 Kč na:

 • periodickou prohlídku registrovaných sportovců
 • nákup vitamínů v lékárnách - čerpání do 100 Kč (na seznamu)