Léčebné pobyty dětí 2017

 1. Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna organizuje i v roce 2017 přímořské i vysokohorské léčebné pobyty dětí.
 2. Místo pobytu 
 • Černá Hora  - zůstává osvědčená lokalita v letovisku Ulcinj, hotelový komplex Bellevue,

  

Výběr účastníků 

 

Léčebné pobyty pro děti, které splňují následující podmínky:

 • pojištěnci Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny a nemají podepsanou přeregistraci k jiné zdravotní pojišťovně

 • věk 8 - 14 let  (narozené v r. 2003 - 2009)
 • zdravotní indikace:  

  recidivující katary horních cest dýchacích s oslabenou odolností (Dg. J31, J32, J35, J37, J38, J39),
  alergické rýmy prokázané alergologickým vyšetřením (Dg. J30),
  bronchitis recidivans (Dg. J40, J41, J42),
  sinobronchitis (Dg. J32, J40, J42),
  bronchitis asthmatica, dermorespirační syndromy, astma bronchiale (Dg. J42, J44, J45),
  chronické a recidivující ekzémy, atopické ekzémy (Dg. L20,L21, L23, L30),
  psoriaza (Dg. L40)

 • schopnost respektovat podmínky léčebného pobytu
 • kontraindikace: 

  všechny obecné kontraindikace uvedené v „Indikačním seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči“,
  epilepsie nebo jiné onemocnění projevující se záchvaty nebo náměsíčnost,
  vrozené vady limitující pobyt v dětském kolektivu, závažné formy základního onemocnění limitující účast dítěte na tomto pobytu,
  všechny stupně mentální retardace, psychické poruchy s maladaptabilitou (znesnadňující přizpůsobení se kolektivu nebo vyžadující intenzivní dohled dospělé osoby), závažné poruchy chování (v péči psychologické poradny či dětského psychiatra),
  enuresis nocturna,
  diabetes nebo jiné onemocnění vyžadující pravidelné laboratorní sledování či aplikaci léků,
  polyvalentní potravinové alergie a jiná dietní omezení neproveditelná na tomto typu léčebného pobytu,
  poruchy příjmu potravy, malabsorpční syndrom,
  fotosenzibilita,
  specifické kontraindikace u diagnóz L20, L40 – impetigo a mikrobiální ekzémy v akutní formě,
  specifické kontraindikace u diagnózy J45 – tuberkulóza a bronchiektázie.

 

    

Podání návrhů

 • Jednotlivé návrhy lze uplatnit pouze prostřednictvím lékaře, a to na předepsaném tiskopise RBP „ Návrh na léčebný pobyt“
 • Tiskopis vystavuje praktický lékař pro děti a dorost, v případně, že jej vystaví odborný lékař pediatr, alergolog nebo dermatolog, musí jej potvrdit i praktický lékař dítěte, neboť jen on zná všechna jeho onemocnění.
 • V návrhu musí být popsána stručná anamnéza, objektivní nález, četnost infektů, medikací, očkování a dispenzarizace u odborného lékaře.
 • Návrh může být podán na kterémkoliv kontaktním místě RBP nebo zaslán poštou.
 • V návrhu mohou rodiče označit požadovaný turnus, tento požadavek však nemusí být ze strany RBP dodržen, bude-li kapacita označeného turnusu naplněna.

 

Poslední termín podání je 1.5.2017.  

Konečný výběr provede Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna podle závažnosti zdravotního stavu dětí a stupně naléhavosti.
Rodiče všech dětí budou písemně informování o výsledku nejpozději do 31.05.2017

 

Přímořský pobyt

Černohorské pobřeží patří mezi nejslunnější a nejteplejší mořské pobřeží v Evropě, průměrná teplota vzduchu v měsících květnu – říjnu se pohybuje mezi 28 -  35 °C, průměrná teplota vody je 24 – 26 °C. Platí se Eurem.

  

Termíny   pobytů  

I.  turnus         03.07. - 17.07.2017

II. turnus         17.07. - 31.07.2017

III.turnus         31.07. - 14.08.2017

IV.turnus         14.08. - 28.08.2017

 

Hotelový komplex Bellevue

 • Nachází se v letovisku Ulcinj, ve městě, které se nachází v nejjižnější části černohorského pobřeží Jaderského moře v rekreační oblasti označované jako Ulcinjská riviéra, v blízkosti albánské hranice, půl hodiny jízdy od městečka Bar. Vedle města se prostírá nejdelší písčitá pláž Jaderského moře dlouhá 13 km. Horký písek bohatý na minerální prvky má zrnka o průměru 0,1 - 5 mm. Vstup do moře je pozvolný. 
 • Pro využití volného času bude k dispozici krytý bazén se sladkou vodou, fitness a společenská místnost, víceúčelové venkovní hřiště na míčové hry, stolní tenis a samozřejmě moře s vodními sporty.
 • Každé dítě je pojištěno základním pojištěním pro pobyt a cesty do zahraničí a na léčebné výlohy v zahraničí.
 • Děti budou ubytovány ve 2 - 3 lůžkových standardních klimatizovaných pokojích s vlastním sociálním zařízením. Společně s dětmi budou ubytováni i lékař, zdravotní sestra a pedagogický doprovod. Součástí ubytovacího komplexu bude i ordinace lékaře se samostatným pokojem.
 • Stravování je zajištěno formou plné penze 5 x denně, včetně pitného režimu.
 • Doprava dětí bude zajištěna letecky z letiště Ostrava - Mošnov do Podgorice a potrvá asi 1,5 hodiny.  Do ubytovacího místa se bude pokračovat klimatizovaným autobusem, cesta nebude delší než 2 hodiny.
 • Pro děti máme připravenu řadu dalších překvapení.
 

 

Informace z přímořského i vysokohorského pobytu 

Aktuální informace z pobytu dětí, doplněné o fotografie, budou každodenně zveřejňovány na tomto webu v aktualitách.

 Náklady na pobyt

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna hradí většinu nákladů vynaložených na pobyt dítěte. Zákonní zástupci dítěte poskytují finanční příspěvek, jehož výše je stanovena podle místa pobytu:

 

 • Černá Hora    6.000 Kč