Očkování proti HPV

Očkování proti HPV (human papilloma virus)– lidskému papilomaviru

 • očkování proti rakovině děložního čípku
 • očkování proti genitálním bradavicím

 

 

Příspěvek do 4.000 Kč po ukončení očkovacího cyklu (lze uplatnit u RBP jen 1x) na:

 • úhradu preventivního očkování proti lidskému papilomaviru vakcínou CERVARIX, GARDASIL 9 nebo SILGARD
  • dívkám a ženám od 12 do 30 let (prevence proti rakovině děložního čípku)
  • chlapcům od 12 do 15 let  (prevence proti genitálním bradavicím),

 

Očkovací schéma

Očkovací látka                        dvě dávky                                           tři dávky                                  .

Cervarix                      9 až 14 let       (0, 5-13 měsíců)         od 15 let          (0, 1, 6 měsíců)

Gardasil 9                   9 až 14 let       (0, 5-13 měsíců)         od 15 let          (0, 2, 6 měsíců)

Silgard                        9 až 13 let       (0, 6 měsíců)              od 14 let          (0, 2, 6 měsíců)

Doporučujeme očkování konzultovat se svým ošetřujícím lékařem nebo s lékařem nejbližšího očkovacího centra.

 

O příspěvek na toto očkování mohou pojištěnci požádat RBP teprve po aplikaci třetí dávky, a to do dvou měsíců po jejím provedení, po předložení příslušných dokladů (originály dokladů o zakoupení a doklad o naočkování, ...). 

 

Hrazené očkování 13 letých

V souladu s platným zákonem o veřejném zdravotním pojištění, hradí RBP nepovinné očkování proti rakovině děložního čípku všem dívkám, které v příslušném kalendářním roce dovrší 13 let, nebudou starší než 14 let a jejíž rodiče se pro očkování rozhodnou. Tato věková hranice byla zákonem zvolena z důvodu nejvyšší účinnosti očkovací látky před zahájením pohlavního života.

V uvedeném věku musí být dívky naočkovány alespoň první dávkou.

 

Uvedená úhrada se týká všech typů schválených očkovacích látek a je ve výši 1.830 Kč

 • Cena jedné dávky očkovací látky Cervarix je 1.830 Kč
  doplatek pojištěnky je 0 Kč - pojištěnka nehradí nic
 • Cena jedné dávky očkovací látky Silgard je cca 2.130 Kč, 
  doplatek pojištěnky je 300 Kč - hradí si pojištěnka,
  celkový doplatek pojištěnky je 900 Kč - lze uhradit z bonusového programu.
 

 

 

Rakovina děložního čípku

je druhé nejčastější nádorové onemocnění žen v Česku. Ročně postihne přes tisícovku žen, z nichž každá třetí zákeřnému onemocnění podlehne. Některé zbytečně, protože podceňovaly preventivní prohlídky. Jejím absolvováním je možné rozpoznat včas nejen rakovinu samotnou, ale i změny, ke kterým před vypuknutím nemoci na děložním čípku dochází. Karcinom děložního čípku vzniká z infekce vysokorizikovými typy lidských papilomavirů. Druhou možností, jak rakovině děložního čípku předejít, je očkování proti papilomavirům. Očkování pomůže tělu vypořádat se s papilomaviry jednou provždy. Skládá se ze tří dávek a nejúčinnější je u dívek ještě před započetím sexuálního života.

 

 

Genitální bradavice 

je to nakažlivé a velmi nepříjemné onemocnění, život však neohrozí. U chlapců může papilomavirus způsobit i infekce v ústech a krku, díky vakcíně by se ale hlavně zamezilo šíření viru a rozvinutí mnohem nebezpečnější rakoviny u dívek.

 

 •  V případě příspěvku na úhradu preventivního očkování bude uhrazeno kteréhokoliv očkování (kterákoliv dávka) nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, kromě očkování do ciziny a očkování proti rakovině děložního čípku (genitálním bradavicím), které je nadále hrazeno z bonusového programu. U pojištěnců mimo věkové rozpětí bonusového programu lze očkování proti rakovině děložního čípku (genitálním bradavicím) uhradit příspěvkem z balíčku; u tohoto očkování platí podmínka naočkování všech tří dávek a možnosti jeho uplatnění jen jednou za dobu pojištění u RBP.