Dne 29. března 2019 vystoupí s největší pravděpodobností Velká Británie z Evropské unie.

Tento krok může mít dopad i na zdravotní pojištění a poskytování péče jak Čechů žijících v UK, tak Britů žijících v ČR. V současné době není stále zřejmé, jaký scénář přesně nastane.

 

Níže uvádíme tři možné varianty. Informace se mohou průběžně měnit. Sledujte prosím aktuální situaci.

 

Scénář 1 – Odklad brexitu na později

Pokud se brexit odloží na později, budou se dosavadní pravidla (nařízení o koordinaci systémů sociálního zabezpečení č. 883/2004 a 987/2009) aplikovat i nadále beze změny.

 

Scénář 2 – brexit s dohodou

Pokud bude nakonec schválena výstupová dohoda (Withdrawal Agreement), budou všechna dosavadní pravidla platit až do konce roku 2020.

 

Scénář 3 – brexit bez dohody

Pokud se EU s UK nedohodne a ani se brexit neodloží na později, bude UK v pozici třetího státu s určitými výhodami pro osoby, které byly před datem brexitu v přeshraniční situaci. Kromě českého zákona o brexitu, který se nijak nedotýká zdravotního pojištění, se připravuje minimalistické evropské nařízení o opatřeních v oblasti koordinace sociálního zabezpečení pro případ vystoupení UK z EU bez dohody. V současné podobě toto nové nařízení obsahuje pravidlo o rovném zacházení, princip asimilace skutečností a sčítání dob pojištění. Nařízení by mělo být účinné od data brexitu.

Z možných scénářů by měl tento největší a okamžitý dopad do zdravotního pojištění.

Ačkoliv to nepředpokládáme, může i v rámci tohoto scénáře dojít k dílčím změnám. Sledujte prosím aktuální dění.

 

Níže uvádíme typické životní situace a související změny viz odkaz.

https://www.kancelarzp.cz/cs/2-uncategorised/585-brexit