Doplnění bonusového programu pro rok 2018!

20. března 2018, 10:33

 

RBP s radostí informuje své pojištěnce, že s platností od 1. července letošního roku rozšiřuje svůj nadstandardní a bonusový program o novou nabídku pro mládež do dokončení povinné školní docházky o nový bonus Prázdninový pobyt s čerpáním do 1.000 Kč.

 

Je určen na úhradu prázdninového pobytového tábora v přírodě pro děti školou povinné do dokončení povinné školní docházky, organizovaného školou, sportovní nebo zájmovou organizací, s pobytem na území ČR nebo SR v trvání nepřetržitě minimálně 7 dní.

 

V letošním roce tak doplňujeme stávající novinky:

  • nově vytvořený balíček pro pojištěnce od 60 let a
  • nový podbalíček pro ženy po porodu v balíčku od 19 do 59 let i
  • možnost zvýšeného čerpání
    • v podbalíčku stomatologie, ženy po porodu, celiakie a pro těhotné ženy, kde lze čerpat do výše 1.000Kč 
    • v podbalíčku podpory zdraví do výše 500 Kč.