Finanční stabilita RBP-ZP

21. prosince 2017, 13:06

 

Vážení klienti,

 

úvodem mi dovolte, abych Vám prostřednictvím našich stránek Revírní bratrské pokladny poděkoval za další rok důvěry, kterou jste své zdravotní pojišťovně věnovali, a zároveň Vám do nadcházejícího kalendářního roku popřál pevné zdraví, mnoho úspěchů, spokojenosti a osobní pohody.

 

Zároveň Vás chci ujistit, že RBP je zdravotní pojišťovnou, která dobře hospodaří s Vašimi prostředky. Důkazem toho je, že RBP se stala “Zdravotní pojišťovnou roku“ v kategorii „Finanční zdraví“. Je velmi potěšující, že Revírní bratrská pokladna dlouhodobě disponuje v přepočtu na jednoho pojištěnce zdaleka nejvyšší rezervou prostředků určených k úhradě poskytnuté zdravotní péče a tím i jistotou její bezproblémové úhrady.

  

Zdravotně pojistný plán RBP na rok 2018 byl sestaven jako vyrovnaný, což nás opravňuje tvrdit, že jsme připraveni pro své klienty zajistit v roce 2018 kvalitní zdravotní péči.

 

V posledních dnech letošního roku se objevují na našich  pobočkách dotazy, zda je RBP v insolvenci nebo zda dokonce nekrachuje! Jedná se o nehorázné pomluvy, které chtějí podvodným  způsobem odlákat  naše pojištěnce. Blíží se totiž  další období, kdy je možno se přepojistit.

 

Chci Vás ještě jednou ubezpečit, že RBP je  pojišťovna zdravá!

RBP stabilní partner Vašeho zdraví!

  

Ing. Lubomír Káňa

ředitel

 

 financni-zdravi.png