Balíčky prevence-bez očkování

Rozdělení nadstandardů podle věku a skupin obyvatel

Prosím o informaci, jakou nabídku prevence připravila pro své klienty Vaše zdravotní pojišťovna pro rok 2018 a jak jej mohou využívat následující skupiny Vašich klientů: děti, rodiny s dětmi, zdravotně postižení, senioři, ostatní klienti. Kamil N.

 

Aktuální odpověď naleznete vždy na našich internetových stránkách.  Zde je uvedena nabídka možností na čerpání pro jednotlivé věkové kategorie (děti do 6 let, mládež od 7 do 18 let, pojištěnci od 19 let do 59 let a nad 60 let). Celková částka k čerpání je 1.000 Kč pro všechny pojištěnce. Hodnota podbalíčků s omezením 1.000 Kč nebo 500 Kč zůstává přitom nezměněna.  Z jednotlivých podskupin aktivit se může čerpat podle vlastního výběru. Čerpání na aktivity uvedené jako "Bonusy k preventivním programům", se do roční hodnoty balíčku nezapočítávají. Speciální program pro zdravotně postižené nebo rodiny s dětmi nemáme. Speciální skupinou, kterou preferujeme, jsou bezpříspěvkoví dárci krve a kostní dřeně.

 

Ing. Antonín Polášek

02.01.2018

 

Nárok na nadstandard u pojištěnců, kteří podepsali přihlášku k jiné zdravotní pojišťovně

Dobrý den, slyšela jsem, že když v květnu 2012 podepíšu přihlášku k jiné zdravotní pojišťovně k 01.01.2013, přestanu mít nárok na úhradu příspěvků na nadstandardy za rok 2012.  Jana F.

 

Ano, máte pravdu, již v roce 2009 přijala RBP zásadu, že od doby, kdy se dozví o změně pojišťovny u kteréhokoliv pojištěnce, zrací tento nárok na úhradu příspěvků nejen na aktivity zlepšené péče, ale i na aktivity z bonusového programu. Podepíše-li pojištěnec přihlášku v květnu, doví se o tomto kroku RBP v červnu, a od tohoto data přestane RBP příspěvky poskytovat.

 

Ing. Antonín Polášek

07.08.2012

 

Podmínky pro výběr nadstandardů

Co potřebuji pro to, abych si mohl vybrat příspěvek z nadstandardu? Jiřina P.

 

Před uplatněním požadavku na úhradu je velice důležité si prostudovat podmínky, za jakých lze o příspěvek požádat. Obecně platí, že na všechny aktivity uvedené v balíčcích i na bonusy se přispívá až po jejich absolvování nebo zakoupení.

Při podání žádosti musíte předložit originál účtu, který nesmí být starší 2 měsíců a případné další doklady (očkovací průkaz, průkaz dárce krve apod.). Podstatné je, že od 01.04.2009 se již příspěvky neproplácejí v hotovosti ani složenkou. Jediná možnost je úhrada na účet, přitom to může být jakýkoliv účet, od kterého musí pojištěnec předložit fotokopii výpisu z účtu, přitom nás nezajímá vlastní stav účtu, který může být upraven tak, aby příslušné částky byly odděleny, začerněny nebo jiným způsobem zabráněno jejich přečtení.

Důležitou podmínkou úhrady je, že pojištěnec předloží žádost-doklad, na kterém musí být jednoznačně uvedeno, o jakou aktivitu se jedná, včetně dalších předepsaných údajů.

 

Ing. Antonín Polášek

01.11.2010

 

Úhrada permanentek a ochranných přileb

Jaké nadstandardní služby (typu permanentky do sauny nebo do solária, příspěvky na odvykání kouření nebo na ochranné přilby apod.) nabízí Vaše pojišťovna v současné době?František L.

 

Bohužel, ani na jednu z uvedených aktivit již od 01.04.2009 zdravotní pojišťovna nepřispívá, ale přispívá na celou řadu jiných, např. očkování, školky v přírodě, rovnátka, apod. Aktuální nabídku naleznete vždy na našich internetových stránkách.

 

Ing. Antonín Polášek

07.05.2012

 

Příspěvky na permanentky na plavání a fitcentrum

Je možno dostat příspěvek na permanentku na plavání v krytém bazénu v Novém Jičíně nebo do zdejšího fitcentra? Jiřina L.

 

Od 02.01.2017 lze uhradit příspěvek na předplatné na bazény a fitnescentra nejen těm pojištěncům, kteří jsou zařazeni do Programu 90 a současně se přihlásili do programu Zdraví 90, ale i těm, kteří jsou diabetiky nebo jsou uživateli elektronické komunikace s RBP prostřednictvím MojeRBP.

 

Ing. Antonín Polášek

02.01.2017

 

Příspěvky na účast otce u porodu

Mám dotaz ohledně proplaceni účtu za účast otce u porodu. Mám pokladní doklad na 700 Kč, vystavený ovšem na manželku. Stačí poslat tento doklad k proplacení nebo musí být výslovně uvedeno moje jméno? Julius M.

 

V současné době již příspěvek na účast otce u porodu není poskytován.

 

Ing. Antonín Polášek

02.01.2017

 

Příspěvky na odvykání kouření

Slyšela jsem, že některé pojišťovny proplácejí příspěvky na nikotinové náplasti, tak se chci zeptat, zda i Vaše pojišťovna to proplácí. Jana J.

 

Od 01.07.2009 již příspěvek na odvykání kouření neposkytujeme.


Ing. Antonín Polášek

01.11.2010

 

Příspěvky na ochranné přilby a chrániče

Chci se u Vás informovat, zda mám nárok na příspěvek od RBP, když si zakoupíme přilby na kola. Jsem rozvedená se dvěma dětmi 12 a 17 let.  Máme nárok všichni? A co je třeba doložit k uplatnění nároku na příspěvek? Petr Z.

 

Od 01.04.2009 se již příspěvky na nákup ochranných přileb neposkytují. Příspěvek nelze použít ani na jiné typy chráničů (na lokty, kolena apod.).

 

Ing. Antonín Polášek

01.11.2010

 

Příspěvky na nákup vitamínů

Kde najdu seznam vitamínů, které proplácí RBP? Děkuji. Iveta F.

 

Na běžně dostupné léčivé přípravky, vitamíny a potravinové doplňky přispívá RBP v rámci nadstandardního programu, a to do výše 100 Kč.

Rovněž přispívá na některá léčiva v rámci prevence osteoporózy, menopauzy i prostaty do výše 500 Kč a těhotným ženám do výše 1000 Kč.

 

Ing. Antonín Polášek

02.01.2018

 

Příspěvky na solné dýmky

Milí pracovníci ZP, jsem alergik a astmatik a jsem u Vás pojištěna již řadu let a vždy jste mi vyšli vstříc. Prosím Vás o informace, zda poskytujete nějakou finanční částku na zakoupení solné dýmky. Antonín Z.

 

Ne, od 01.07.2009 již na nákup solné dýmky ne přispíváme.


Ing. Antonín Polášek

01.11.2010

 

Příspěvek na hubnutí

Slyšela jsem, že některé pojišťovny proplácejí příspěvky na kurzy hubnutí a léky snížující nadváhu, tak se chci zeptat, zda i Vaše pojišťovna to proplácí. Jana J.

 

V současné době je příspěvek na absolvování speciálních kurzů na hubnutí poskytován pouze v kategorii děti a mládeže od 7 do 18 let, a to při účasti v programu STOB obezitě (podrobnosti ke kurzům naleznete např. na www.stob.cz.

 

Ing. Antonín Polášek

02.01.2017

 

Příspěvky na plavání

Kolik je příspěvek na plavání dětí a za jakých podmínek. Je možné využít příspěvek jak na organizovaný kurz plavání v mateřských školkách, tak na individuální plávání? Je nutné doložit každý pobyt v bazéně zvlášť nebo nutno doložit permanentku.  Květoslava M.

 

 

Příspěvek na plavání dětí do 3 let a plavání dětí v MŠ a ZŠ lze uplatnit z jednoho z podbalíčku, a to do výše 500 Kč a jen po dobu dokončení základní školní docházka.

Úhrada kurzů plavání v pozdějším věku nebo příspěvku na úhradu permanentky, lze jen za  podmínky, že je žadatel účastníkem Programu 90 a je současně přihlášeni do programu Zdraví 90 nebo je diabetik nebo uživatel elektronické komunikace s RBP prostřednictvím MojeRBP.

Příspěvky na individuální plavání se neposkytují.

 

Ing. Antonín Polášek

02.01.2018