Očkování

Očkování proti HPV

Můžete mi vysvětlit, co to je za očkování proti HPV a proč se bezplatně očkují jen 13 letí? Hanka H.

 

Očkování proti HPV (human papilloma virus) je očkování proti lidskému papilomaviru, které zahrnuje:

 

 • očkování proti rakovině děložního čípku (vakcína CERVARIX, GARDASIL9 nebo SILGARD)
 • očkování proti genitálním bradavicím (vakcína GARDASIL9 nebo SILGARD)

Očkování proti HPV je nejúčinnější před zahájením pohlavního života, proto se očkování doporučuje od 9 let. Jako optimální byl stanoven věk 13 let. Tato věková hranice je proto určena i v zákoně. Od 1. ledna 2018 se kromě dívek začali očkovat i 13 letí chlapci. Nejde o povinné očkování, ale v případě, že se rodiče pro očkování rozhodnou, musí jej zdravotní pojišťovna uhradit. Podmínkou je, že v roce, kdy pojištěnci dovrší 13 let, musí být aplikována minimálně první dávka očkovací látky.

 

V souladu se zákonem hradí zdravotní pojišťovna za každou očkovací látku 1.766 Kč. Pokud hradí pojištěnec za očkování více, RBP mu na toto okování přispěje až do výše 4.000 Kč.

Podrobnosti.

 

MUDr. Jana Suchánková

02.01.2018

 

 

Očkování proti pneumokokové infekci

Jsou nějaké změny v očkování proti pneumokoku? Pavla B.

 

Úhrada očkování dětí, jejichž první vakcinace se uskutečnila po 01.01.2010 je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Jedná se o děti, kdy očkování je zahájeno mezi 3. a 5. měsícem  věku pojištěnce, a pokud 3 dávky očkovací látky budou aplikovány do 7 měsíce věku pojištěnce. Hrazeno rovněž bude i přeočkování ve 2 roce věku pojištěnce.

Upozorňujeme rodiče, že podle platné metodiky Ministerstva zdravotnictví je toto očkování plně hrazeno, ale pouze ošetřujícímu dětskému lékaři jako ZUL - zvlášť účtované léčivo, které si musí příslušný dětský lékař zakoupit, naočkovat a pak naúčtovat přímo zdravotní pojišťovně. S ohledem na skutečnost, že se objevil případ, kdy lékařka vypsala mamince recept pro své dítě a požadovala ať si maminka lék zakoupí v lékárně s tím, že jí to zaplatí pojišťovna, tak důrazně upozorňuji, že takový způsob není v žádném případě možný. Rodiče by lék určitě nedostali zaplacen.

RBP, zdravotní pojišťovna, v souladu s platnou legislativou, hradí ve výše uvedeném případě očkovací vakcíny proti pneumokoku v provedení nejméně ekonomicky náročném, v současné době do maximální částky 999 Kč.

V ostatních případech, pojištovna poskytuje příspěvek z balíčku preventivní péče do výše 1000 Kč (na kalendářní rok) na očkování proti pneumokoku těmito vakcínami:

 • Prevenar 13 dětem ve věku od 2 měsíců do 5 let
 • Synflorix dětem ve věku od 6 týdnů do 2 let

při dodržení zásad pro proplácení, které jsou zveřejněny na našem webu v sekci Pro pojištěnce.

 

MUDr. Jana Suchánková

02.01.2018

 

Očkování proti pneumokokové infekci pojištěncům nad 65 let

Slyšel jsem, že je možno očkovat proti pneumokoku i pojištěnce seniory? Kamil H.

 

Ano, máte pravdu, od 01.09.2017 lze kromě pojištěnců
 • umístěných v LDN,
 • umístěných v domovech pro seniory
 • chronicky nemocných obyvatel v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo zvláštním režimem

hradit toto očkování i pojištěncům nad 65 let věku. Očkování se provádí očkovací látkou PREVENAR 13, jehož maximální cena je stanovena na 1.600 Kč

V ostatních případech, pojišťovna poskytuje příspěvek z balíčku preventivní péče do výše 1.000 Kč (na kalendářní rok).

 

MUDr. Jana Suchánková

02.01.2018

 

 

Očkování proti tetanu TETANOL PUR

Jak je to v současnosti s očkováním proti tetanu? Pavla B.

 

Vakcína  TETANOL PURje hrazena z veřejného zdravotního pojištění pouze při akutním ošetření při úrazu nebo poranění, nikoliv při aplikaci jako prevenci. Lékař si musí léčivo zakoupit, aplikovat a pak naúčtovat přímo zdravotní pojišťovně jako ZUL-zvlášť účtované léčivo. Nelze zvolit způsob předepsání léčïva na recept pojištěnci, v tom případě nemůže pojišťovna očkování uhradit.

Informace pro lékaře: kód pro aplikaci vakcíny proti tetanu je 02127 nebo 02137. Tento kód musí být lékařem smluvně ošetřen. TETANOL PUR lékař vykazuje pod kódem 0154704.

 

MUDr. Jana Suchánková

02.01.2017

 

Očkování proti meningokoku

Prosím sdělte, zda RBP přispívá na očkování proti meningokoku - dražší očkovací látka a v jaké výši? J.K.

 

Naše pojišťovna přispívá z balíčku prevence na jakoukoliv očkovací látku, nehrazenou ze zdravotního pojištění, a to až do výše 1.000 Kč.

 

MUDr. Jana Suchánková

02.01.2015

 

Očkování proti chřipce

Jsem Vašim pojištěncem a je mi 50 let. Jsem zdravý, alespoň si to myslím. Mám nárok na nějaký příspěvek při očkování proti chřipce? Jiří K.

 

Ano, naše pojišťovna přispívá na očkování proti chřipce pojištěncům ve všech věkových kategoriích z balíčku prevence, který má celkovou finanční hodnotu 1.000 Kč na kalendářní rok.

Nejedná se o povinné očkování ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a jeho prováděcí vyhlášky MZ ČR č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, v platných zněních.

V souladu s platnými zákony pojišťovna  plně hradí očkování proti chřipce rizikovým kategoriím pojištěnců :

 • nad 65 let věku
 • po chirurgickém odstranění sleziny
 • po transplantaci krvetvorných buněk
 • se závažným onemocněním srdce a cév, dýchacích cest, ledvin nebo s diabetem na lécích a inzulínu, a to pokud nejsou očkováni proti chřipce v rámci zvláštního či mimořádného očkování
 • umístěných ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, osoby se zdravotním postižením nebo se zvláštním režimem.

Úhrada všech očkovacích látek je stanovena ve výši 155 Kč za 1 dávku.

Informace pro lékaře: naše pojišťovna všem praktickým lékařům automaticky zařadila do pasportu kód aplikace očkování proti chřipce 02129.

 

MUDr. Jana Suchánková

02.01.2017

 

Očkování proti hepatitidě B

Chtěla bych se informovat na postup při bezplatném očkovaní proti hepatitidě B, na které mám ze zákona nárok jakožto osoba pracující s živými lidskými buňkami a tkáněmi. Katka O.

 

Ve Vašem případě, ve smyslu ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění není vakcína proti hepatitidě B hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Z pojištění se hradí pouze vpich a očkovací látka je hrazena ze státního rozpočtu (nákup zajišťuje Ministerstvo zdravotnictví) v souladu s vyhláškou o očkování, pokud jde o pravidelné očkování proti virové hepatitidě B u fyzických osob při rizikové expozici biologickému materiálu. Doporučujeme Vám, aby jste se obrátila na Vašeho praktického lékaře nebo zaměstnavatele.

V ostatních případech přispívá RBP u všech kategorií pojištěnců na očkování proti hepatitidě B z balíčku prevence, který má hodnotu 1.000 Kč, a to do výše 1.000 Kč na kalendářní rok.

 

MUDr. Jana Suchánková

02.01.2017

 

Očkování proti rotaviru

Ve svém programu máte uveden příspěvek na očkování proti rotaviru. Můžete mi zjistit co to vlastně je rotavirus? Kamila B.

 

Rotavirus je malý, kolu podobný virus, který se vyskytuje všude kolem nás. Přenáší se buď přímým kontaktem z nemocného člověka na zdravého (i podáním rukou), nebo přes kontaminované předměty (hračky). Rotavirové gastroenteritidy bývají jednou z nejčastějších příčin hospitalizace malých dětí do 2 let. Onemocnění se projevuje silným průjmem, opakovaným zvracením, bolestí břicha a horečkou.

Všem těmto nepříjemným a pro dítě zatěžujícím stavům lze předejít očkováním. Očkování by proto mělo být dokončeno nejpozději u kojenců starých 24 týdnů. V ČR je proočkovanost dětí pouze 4 - 5 %. Očkování proti rotavirům je navíc bezbolestné, protože je podáváno ústy bez nutnosti vpichu.

Naše pojišťovna přispívá na očkování proti rotaviru vakcínou ROTARIX dětem do 24 týdnů a ROTATEQ dětem do 26 týdnů z balíčku prevence 1.000 Kč, a to až do plné výše 1.000 Kč.

 

MUDr. Jana Suchánková

02.01.2017

 

Očkování proti tuberkulóze

Prosím vás, mám jedenáctiletou dceru a obdržela jsem od její lékařky předvolání na přeočkování proti TBC. Slyšela jsem, že toto očkování již není povinné. Jarmila J.

 

Máte pravdu, od 01.11.2010 není již toto přeočkování povinné, neprovádí se plošně, ale jen u dětí z tzv. rizikových skupin. Doporučujeme vám proto se poradit s ošetřující lékařkou.

 

MUDr. Jana Suchánková

02.01.2017