Platby pojistného

 

Číslo účtu OSVČ pro platbu zdravotního pojištění:

Jsem podnikatelka a chtěla bych vědět, na jaký účet mám platit pojistné.  Jana K.

 

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) musí podle platného zákona hradit pojistné nejpozději do 8.dne následujícího měsíce.

Bankovní spojení:       Česká národní banka

číslo účtu:                   2130203761/0710 při platbě ze zahraničí:

číslo účtu:                   IBAN:  CZ8807100000002130203761 BIC (SWIFT kód):CNBACZPPXXX

variabilní symbol:        rodné číslo, (u cizinců číslo plátce z průkazu pojištěnce)

konstantní symbol:      3558 při převodu z účtu 3559 při placení složenkou

specifický symbol:       měsíc a rok, za který je záloha placena (např.leden 2017-01/17)

  

Bc. Dana Kubáňová

02.01.2017

 

Číslo účtu OBZP pro platbu zdravotního pojištění:

Na jaký účet mám platit pojistné, pokud jsem samoplátce?   Miloš Z.

 

Samoplátci - osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) si musí hradit pojistné nejpozději do 8.dne následujícího měsíce, od ledna 2017 si pojistné hradí na jiný účet než OSVČ.

Bankovní spojení:       Česká národní banka

číslo účtu:                   2130502761/0710 při platbě ze zahraničí:

číslo účtu:                   IBAN:  CZ1007100000002130502761 BIC (SWIFT kód):CNBACZPPXXX

variabilní symbol:        rodné číslo, (u cizinců číslo plátce z průkazu pojištěnce)

konstantní symbol:      3558 při převodu z účtu 3559 při placení složenkou

specifický symbol:       měsíc a rok, za který je pojistné placeno (např.leden 2017-01/17)

  

Bc. Dana Kubáňová

02.01.2017