Pojištění u RBP

Nové pojištění u RBP

Chtěl bych se stát Vašim pojištěncem, co pro to musím udělat, kde se mohu zaregistrovat a musím se odhlásit u své stávající pojišťovny? Jaroslava J.

Chcete-li se stát pojištěncem RBP a podle platného zákona splňujete následující podmínky:
• občan ČR nebo zaměstnanec u firmy se sídlem na území ČR,
• trvání stávajícího pojištění minimálně 12 měsíců,

• za podmínek stanovených předpisy EU

 

Ing. Antonín Polášek
22.06.2015

 

Povinnosti pojištěnce

Jsem váš pojištěnec a zajímalo by mě, co všechno musím své zdravotní pojišťovně hlásit? Kamil H.

Každý klient má zákonem uloženou oznamovací povinnost, jejíž případné nedodržení může vztah klienta a jeho zdravotní pojišťovny zbytečně komplikovat. Jedná se o povinnost oznámit příslušné zdravotní pojišťovně všechny změny týkající se vlastní osoby a mající vliv na povinnost hradit pojistné, a to nejpozději do 8 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo. Při změně jména, příjmení, bydliště nebo rodného čísla činí tato lhůta 30 dnů.

 

 

Ing. Antonín Polášek
02.01.2012

 

Prohlížení údajů osobního účtu pojištěnce na Internetu

Slyšel jsem, že existuje internetová možnost nahlížení do všech svých údajů vedených u zdravotní pojišťovny. František N.

Existuje možnost nahlížet do svých údajů, ale ne do všech. Jde o výběr údajů, které mají informovat pojištěnce o vlastním čerpání poskytované zdravotní péče, nákladech za poskytnutou a účtovanou zdravotní péči a umožnit mu jejich kontrolu, uvádí přehled o absolvovaných preventivních prohlídkách, o čerpaných nadstandardech, o navedených kategoriích plátce apod. Celková nabídka je uvedena v aplikaci „MojeRBP“ a je soustavně rozšiřována.
Tato možnost nahlížení není automatická, jde o novou službu pro pojištěnce, ke které se musí přihlásit. Zřízení uvedené služby je bezplatné a pojištěnec o ni může požádat na kterémkoliv pracovišti RBP nebo se přihlásit elektronicky zde.
Majitelé mobilů se systémem Android mají možnost využívat i mobilní verze „MojeRBP v mobilu“

Ing. Antonín Polášek
22.06.2015

 

Je aplikace „MojeRBP“ určena jen pojištěncům?

Chci se zeptat, zda je aplikace „MojeRBP“ určena jen pojištěncům RBP. Ivana N.

Aplikace „MojeRBP“ má dvě části.
První, která je určena pojištěncům RBP je podmíněna přihláškou k této službě, viz výše.
Druhá je určena pro širokou veřejnost. S jejím využitím lze kontrolovat, zda předložený průkaz pojištěnce je platný, zda pojištěnec je pojištěn u RBP, zda příslušný lékař je ve smluvním vztahu s RBP, případně vyhledat lék a ověřit si jeho cenu.
Nabízenou službu mohou využít i poskytovatelé zdravotních služeb a zaměstnavatelé, kteří po elektronickém přihlášení získají přístup k údajům, které se týkají jejich pacientů nebo zaměstnanců.

 

Ing. Antonín Polášek
22.06.2015

 

Termíny pro změnu pojišťovny

Slyšela jsem, že došlo k zásadní změně v přestupních termínech při změně zdravotní pojišťovny. I. Nováková

Máte pravdu, tato změna je možná buď k 1. červenci nebo 1. lednu, bude však nutno dodržet podmínku možné změny jednou za 12 měsíců. Chcete-li změnit zdravotní pojišťovnu, můžete svůj zájem na registraci k RBP projevit následovně:

  • podpis přihlášky     01.07.2017-30.09.2017,           pojištěncem RBP            od 01.01.2018,
  • podpis přihlášky     01.01.2018-31.03.2018,           pojištěncem RBP            od 01.07.2018,
  • podpis přihlášky     01.07.2018-30.09.2018,           pojištěncem RBP            od 01.01.2019, 

 

v mezidobí, tedy od 01.04. do 30.06. a od 01.10. do 31.12. příslušného kalendářního roku jen výjimečně, na základě speciální plné moci, kterou pojištěnec pověří pracovníka RBP k předání přihlášky k RBP v nejbližším zákonném termínu.

 

U novorozenců je situace jiná, ti jsou v den narození zdravotně pojištěni u té zdravotní pojišťovny, kde je při porodu pojištěna matka nebo otec, není-li matka pojištěna v ČR. Miminko je možno zaregistrovat zákonným zástupcem až po přidělení rodného čísla (po vystavení rodného listu), a to do 8 dnů.

 

  • Při první změně zdravotní pojišťovny u dítěte narozeného v příslušném kalendářním roce nemusí být dodržena zákonná lhůta 12 měsíců, Dítě narozené v průběhu roku může zákonný zástupce zaregistrovat k RBP ve stejných termínech jako u dospělých pojištěnců (01.01. – 31.03. a 01.07. – 30.09.), změna proběhne vždy k 01.07. příslušného kalendářního roku nebo 01.01. příštího roku.
    V dalších létech bude počátek platnosti změny vždy buď od 1. července příslušného kalendářního roku nebo od 1. ledna následujícího roku. Osoba, která nebyla v ČR do té doby pojištěna, je pojištěna ode dne, kdy začne splňovat podmínky pro vznik účasti na systému veřejného zdravotního pojištění ČR v souladu s právem EU. Typické příklady: zahraniční zaměstnanci, osoby vracející se do ČR po ukončení výdělečné činnosti v EU, rodinní příslušníci českých pojištěnců bydlící v zahraničí apod.

 

Ing. Antonín Polášek

22.11.2017