Pojištění v zahraničí

Pojištění na dovolenou

Dobrý den, chtěla bych se zeptat na podmínky pojištění při své dovolené v rámci EÚ. Musím si vyřizovat cestovní pojištění, myslím, že jde o pojištění léčebných výdajů.

Zdeňka K.

Čeští pojištěnci - turisté mají po dobu pobytu v jiném členském státě EU, po předložení svého průkazu EHIC, nárok na lékařsky nezbytnou zdravotní péči za stejných podmínek jako místní pojištěnci. Počítejte s tím, že ve většině členských států EU se na úhradě péče pacient spolupodílí.

Případný převoz na území ČR v rámci EU není hrazen a musíte si jej vždy uhradit. Zejména proto doporučujeme komerční pojištění. RBP nabízí pojištění léčebných výloh v zahraničí prostřednictvím České pojišťovny, a.s. Uzavřené pojištění se pak vztahuje na:

• lékařské ošetření, včetně lékařem předepsaných léků

• léčení pojištěného v nemocnici

• přepravu do nejbližšího zdrav.zařízení

• zpětnou dopravu na území ČR

• asistenční službu

Od 1. ledna 2018 lze opět uzavřít cestovní pojištění jak pro pojištěnce RBP s tím, že cena pro pojištěnce do 18 let je 10 Kč/den, nad 18 let 15 Kč/den, tak pro ostatní pojištěnce, kdy cena do 18 let je 14 Kč/den, na 18 let 20 Kč/den. Pojistné plnění je vždy 100 mil. Kč.

 

Pojistku můžete sjednat na kterémkoliv kontaktním místě RBP, lze ji sjednat i on-line na https://moje.rbp-zp.cz/cestovni-pojisteni/.

  

Mgr. Martina Kobrová

02.01.2018

 

Spoluúčast v zemích EU

Chtěla bych se zeptat, jak je to v zemích EU se spoluúčastí pojištěnce na poskytování zdravotní péče. Jana L.

Počítejte s tím, že ve většině členských států se na úhradě této péče pacient spolupodílí, a proto po Vás bude vyžadováno zaplacení části účtu v hotovosti. To co si jako spoluúčast hradí místní obyvatel, totéž musíte uhradit i vy. Tato spoluúčast není českou zdravotní pojišťovnou hrazena. Např. v Německu je spoluúčast 10 EUR za den pobytu v nemocnici, až 10 EUR za ambulantní ošetření, doplatky za léky a další. Nárok na zdravotní péči nekryje ani náklady na přepravu zpět do ČR.

 

Mgr. Martina Kobrová

02.01.2017

 

Karta EHIC a komerční pojištění

Má si pojištěnec, který má EHIC, uzavírat komerční zdravotní pojištění? Karla K.

RBP svým pojištěncům doporučuje, aby si před cestou do zahraničí uzavřeli pojištění léčebných výloh pro cesty a pobyt v zahraničí, ze kterého je hrazena nutná a neodkladná zdravotní péče v případě nemoci nebo úrazu do výše sjednaného pojistného plnění. Mezi hlavní výhody cestovního zdravotního pojištění patří: 

  • dostupnost ošetření - čeští občané mohou v cizině navštívit kterékoliv zdravotnické zařízení, ať už soukromé nebo financované z veřejných zdrojů,
  • ošetření bez úhrady spoluúčasti - komerční cestovní pojištění občana tohoto problému zbavuje,
  • krytí nákladů na převoz zpět do ČR,
  • asistenční služba - česky mluvící asistenční služba zajistí pojištěným občanům komplexní pomoc; turista, který cestovní pojištění nemá, je v případě nutnosti vyhledání lékařské péče odkázán sám na sebe,
  • krytí dalších rizik - komerční cestovní pojištění nabízí vedle úhrady léčebných výloh také ochranu před dalšími riziky, např. připojištění úrazu, odpovědnosti za škodu, zavazadel nebo storna zájezdu.

    

Mgr. Martina Kobrová

02.01.2017