Práce v zahraničí

Formuláře EU

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jaké doklady musím doložit při návratu do českého zdravotního systému po ukončení výdělečné činnosti v členském státě EU? Lucie M.

 

Pro doložení výdělečné činnosti v zahraničí své původní české zdravotní pojišťovně po návratu předložte formulář E104, který vám vystaví tamní pojišťovna, popř. předložte doklady, ze kterých budou vyplývat skutečná délka trvání výdělečné činnosti a tím i podléhání tamním předpisům, tj. přesná data zahájení a ukončení Vaší výdělečné činnosti (pracovní smlouva + výplatní pásky, evropský průkaz zdravotního pojištění ze zahraničí, potvrzení zaměstnavatele, apod.). Dalším dokladem potvrzujícím účast v cizím systému může být doklad U002 = E301 (potvrzení dob pojištění pro účely dávek v nezaměstnanosti, vystavený cizím úřadem práce na žádost české instituce). Pokud po návratu do ČR nepředložíte žádné dokumenty, bude na Vás pohlíženo jako na osobu bez prokazatelných příjmů a budete muset do systému českého zdravotního pojištění zpětně uhradit plnou částku pojistného za celé nedoložené období.

 

 

Mgr. Martina Kobrová

02.01.2017

 

Práce v členském státě EU a odhlášení z českého pojištění

Musím se z českého zdravotního pojištění odhlásit před odjezdem do jiného členského státu EU, kde budu vykonávat výdělečnou činnost?  Petr P.

 

Ano, je to nezbytné. Nemůžete podléhat (až na výjimky) současně právním předpisům dvou či více zemí EU. V rámci EU platí, že každý občan členského státu EU je pojištěn pouze jednou (až na výjimky), a to ve státě, kde má výdělečnou činnost a nikoliv nadále i v zemi, kde má trvalý pobyt. Toto pravidlo se rovněž vztahuje i na jeho nezaopatřené rodinné příslušníky, kteří podléhají stejným právním předpisům jako pracovník bez ohledu na to, zda žijí s ním v zahraničí nebo nadále v ČR. Oznamte ještě před odjezdem své zdravotní pojišťovně, že odjíždíte do zahraničí za prací. Po zahájení výdělečné činnosti vraťte Evropský průkaz zdravotního pojištění, který Vám vystavila česká zdravotní pojišťovna. O vydání nového Evropského průkazu můžete požádat svou zahraniční pojišťovnu.

 

 

Mgr. Martina Kobrová

02.01.2017

 

Návrat do českého systému po ukončení výdělečné činnosti

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda je nezbytné informovat mou zdravotní pojišťovnu v ČR o ukončení mé výdělečné činnosti v zahraničí? Jiří K.

 

Pokud ukončíte výdělečnou činnost v jiném státě EU, EHP nebo ve Švýcarsku a neberete z tohoto státu žádné dávky, odvozené z předchozí výdělečné činnosti (a nejste ani nezaopatřeným rodinným příslušníkem pracovníka pojištěného v jiném státě), podléháte opět předpisům o zdravotním pojištění země bydliště, tedy České republiky. Je nezbytné, abyste tuto skutečnost nahlásil své české zdravotní pojišťovně.

 

 

Mgr. Martina Kobrová

02.01.2017

 

Sankce za nesplnění oznamovací povinnosti

Dobrý den, hrozí mi nějaké sankce v případě nesplnění oznamovací povinnosti vůči RBP? Stanislav B.

 

Oznamovací povinnost nevyplývá pouze z českých státních předpisů, ale i z čl. 76, odst. 4 a 5 přímo účinného a závazného nařízení 883/2004. Toto nařízení umožňuje v případě nesplnění oznamovací povinnosti uložit přiměřenou sankci, odpovídající sankcím v obdobných situacích v rámci národního prostředí. Touto sankcí je pokuta podle platného zákona č. 48/1997 Sb.

 

Mgr. Martina Kobrová

02.01.2017