Léčebné pobyty pro seniory

6. května 2019, 07:05 | RBP, zdravotní pojišťovna, připravila pro své pojištěnce starší 60 let bonusové léčebné 14 denní pobyty v lázních.

Lze je uskutečnit u těchto poskytovatelů:

  • Lázně Darkov, a.s.
  • Nemocnice Na Bulovce – Slatinné lázně Toušeň

Bonusové léčebné pobyty jsou v roce 2019 určeny pro pojištěnce, kteří v době podání žádosti dosáhnou věku minimálně 60 let a jejich zdravotní stav nesplňuje zákonné podmínky pro poskytnutí komplexní lázeňské léčebné rehabilitační péče dle Přílohy č. 5 zákona č. 48/1997 Sb. v dané indikaci a splňují podmínky indikačního seznamu pro vybrané indikace skupin VI a VII, který je uveden níže.

 

Na schválení pobytu se vztahují obecné omezení čerpání preventivních programů – odkaz "Informace k úhradě zlepšené péče".

 

Přílohy:

 

Vaše RBP

 

Přílohy: