Nová kategorizace a úhradová regulace zdravotnických prostředků hrazených na Poukaz od 1. ledna 2019

3. ledna 2019, 22:11

 

1. ledna 2019 vstoupila v účinnost novela zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění,
která stanovuje nová pravidla pro úhradovou regulaci zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz a hrazených z veřejného zdravotního pojištění.

  

K získání podrobnějších informací, které se týkají této legislativní změny v oblasti zdravotnických

prostředků předepisovaných na poukaz, je možno využít informační stránky zřízené Státním

ústavem pro kontrolu léčiv.

 

Na těchto stránkách jsou zveřejněny zásadní informace k uvedené novele zákona včetně harmonogramu postupného náběhu všech změn.