Nové Preventivní programy od 1. 1. 2019

3. ledna 2019, 22:48

Preventivní program RBP, zdravotní pojišťovny umožňuje všem pojištěncům čerpat základní finanční příspěvek ve výši 1.000 Kč.

 

Pro rok 2019 jsme je připravili v novém členění, a to pro:

 • dětí a mládež do 18 let,
 • ženy od 19 do 59 let,
 • muže od 19 do 59 let,
 • seniory od 60 let.

 

Díky dalším bonusům si pojištěnci mohou výrazně navýšit celkové čerpání příspěvků až do výše několika desítek tisíc Kč. 

 

K zásadním novinkám roku 2019 patří:

 • bonusový příspěvek pro matky za vícerčata do 18 let, ve výši 1.213 Kč na každé dítě, pojištěné u RBP,
 • bonusový příspěvek pro těhotné matky s miminky do 2.500 Kč,
 • možnost převodu části limitu z finančního příspěvku rodiče na své dítě ve výši 500 Kč,
 • možnost navýšení limitu finančního příspěvku na očkování pro děti a mládež do 18 let sloučením limitu od rodičů a přátel celkem do výše 10.000 Kč (maximálně 9 osob),
 • možnost navýšení limitu finančního příspěvku pro pojištěnce, kteří se léčí na celiakii sloučením limitu od rodičů a přátel celkem do výše 10.000 Kč (maximálně 9 osob),
 • bonusový příspěvek na přímořský ozdravný pobyt dětí ve věku 8 - 15 let s opakujícími se recidivujícími onemocněními horních cest dýchacích, alergiemi a dermatózami do výše   10.000 Kč,
 • bonusový příspěvek na čtrnáctidenní léčebné lázeňské pobyty pro seniory ve výši 15.000 Kč,
 • příspěvek pro prvodárce, který bezplatně daruje krev ve výši 1.213 Kč,
 • trvalé každoroční příspěvky dárcům krve, kteří bezplatně darovali krev a mají minimálně 40 odběrů, a to až do výše 2.500 Kč, podle počtu odběrů.

 

Podrobnosti naleznete na našem webu.

 

Vaše RBP