Novinka preventivních a bonusových programů 2019

15. ledna 2019, 20:33 | Letošní novinkou preventivních programů RBP, zdravotní pojišťovny je možnost slučování limitů u dětí a mládeže do 18 let. Protože se jedná o úplnou novinku, dovolujeme si Vás seznámit s jeho podrobnostmi.

Rodiče mohou využít nabídku preventivního programu  a zajistit navýšení limitu na očkování nebo celiakii u svých dětí až do výše 10.000 Kč:

  • rodiče mohou převést svůj limit nebo dohodnout převod limitu od svých přátel,
  • jednotliví pojištěnci mohou převést celý svůj limit ve výši 1.000 Kč nebo jeho část, kterou si určí dárce,
  • z praktických důvodů je počet dárců omezen počtem 9, dárci musí potvrdit svůj souhlas podpisem příslušné žádosti,
  • doporučujeme žadatelům podat žádost na jednom tiskopisu najednou, v odůvodněných případech lze žádost podat po částech (poprvé od 3 dárců, podruhé od 4 dárců a potřetí od 2 dárců), nutno však respektovat celkové omezení 9 dárců,
  • jeden dárce může darovat svůj limit nebo jeho část jen jednou ročně, daruje-li limit nižší než 1.000 Kč, znovu již darovat nemůže,
  • je samozřejmostí, že žadatel i jednotliví dárci musí splňovat obecné podmínky  pro úhradu příspěvků (musí mít nahlášeny všechny kategorie, nesmí mít dluhy, nesmí žádat o změnu zdravotního pojištění apod),
  • v případě, že je na seznamu osoba, která nesplňuje uvedené podmínky a v průběhu roku podmínky splní (např. doloží kategorie), může jeho souhlas žadatel předložit znovu. 

 

Podrobnosti