Správní rada

Správní rada RBP je nejvyšším orgánem pojišťovny a rozhoduje o zásadních otázkách týkajících se její činnosti.

 

Členové zvolení na základě návrhu reprezentativních organizací zaměstnavatelů:

 • Mgr. Jan Solich – předseda

 • Ing. Pavel Jílek – člen
 • Ing. Boleslav Kowalczyk – člen                            
 • Ing. Michal Kuča – člen

 • Ing. Libor Poloch – člen

    

Členové zvolení na základě návrhu reprezentativních odborových organizací: 

 • Bc. Monika Němcová - místopředsedkyně              
 • Rostislav Palička - člen
 • Ing. Ivana Sedláčková – člen                                
 • Vítězslav Sznapka – člen
 • Jiří Waloszek – člen

  

Členové jmenovaní vládou:

 • Mgr. Ondřej Čady  - člen
 • Mgr. Petr Jarema - člen
 • Ing. Hana Kovaříková - člen
 • Ing. et Ing. Lenka Poliaková - člen
 • Mgr. Martin Škrobánek - člen