Úřední deska

  • Úřední deska slouží ke zveřejnění nedoručitelné korespondence pojištěnců tzv. veřejnou vyhláškou podle §53b zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění v případě, kdy není znám pobyt nebo sídlo účastníka řízení nebo pokud se účastník řízení na místě svého pobytu, sídla nebo adrese pro doručování, které pojišťovně oznámil, nezdržuje.

  • Zdravotní pojišťovna doručuje veřejnou vyhláškou v souladu s § 26d zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění písemnosti, které jsou významné pro plnění povinností plátce pojistného.

  • Zveřejnění vyvěšením na dobu 15 dnů provede zdravotní pojišťovna doručení zásilky s tím, že 15. den vyvěšení je dnem doručení. 

 

OZNÁMENÍ O MÍSTĚ ULOŽENÍ PÍSEMNOSTÍ,

uložených u Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny, Michálkovická 108,

710 15 Slezská Ostrava

 

Oznamujeme, že níže uvedené písemnosti, určené do vlastních rukou, jsou uloženy na Oddělení OSVČ, Oddělení Zaměstnavatelů, Oddělení OBZP

 

 

Vyvěšeno dne: 5.11.2018 .   

Oznámení dle seznamu budou sejmuta dne 20.11.2018.

 

Uplynutím posledního dne lhůty vyvěšení se považuje písemnost za doručenou.