Úřední deska

  • Úřední deska slouží ke zveřejnění nedoručitelné korespondence pojištěnců tzv. veřejnou vyhláškou podle §53b zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění v případě, kdy není znám pobyt nebo sídlo účastníka řízení nebo pokud se účastník řízení na místě svého pobytu, sídla nebo adrese pro doručování, které pojišťovně oznámil, nezdržuje.

  • Zdravotní pojišťovna doručuje veřejnou vyhláškou v souladu s § 26d zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění písemnosti, které jsou významné pro plnění povinností plátce pojistného.

  • Zveřejnění vyvěšením na dobu 15 dnů provede zdravotní pojišťovna doručení zásilky s tím, že 15. den vyvěšení je dnem doručení. 

 

 

OZNÁMENÍ O MÍSTĚ ULOŽENÍ PÍSEMNOSTÍ

 uložených u Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny, Michálkovická 108,

710 15 Slezská Ostrava

 

       

1. Oznamujeme, že níže uvedené písemnosti, určené do vlastních rukou, jsou uloženy na Oddělení 

OSVČ

  

p.č.1

Číslo jednací1201890222

Název písemnosti: Výkaz nedoplatků

Plátce pojistného:

Otmar Pastorek

Adresované:

 

 

Pionýrů 806

Frýdek – Místek, Frýdek

738 01

 

Vyvěšeno dne: 6.8.2018        

Oznámení dle seznamu budou sejmuta dne 21.8.2018.

Uplynutím posledního dne lhůty vyvěšení se považuje písemnost za doručenou.

 

 

2. Oznamujeme, že níže uvedené písemnosti, určené do vlastních rukou, jsou uloženy na Oddělení Zaměstnavatelů

 

p.č.1

Číslo jednací1101800064

Název písemnosti: Rozhodnutí 

Plátce pojistného:

Martina Demjanová 

Adresované:

 

 

28.října 861/260

Ostrava – Mariánské Hory

709 00

 

   

Vyvěšeno dne: 6.8.2018    

Oznámení dle seznamu budou sejmuta dne 21.8.2018.

Uplynutím posledního dne lhůty vyvěšení se považuje písemnost za doručenou.

  

 

3. Oznamujeme, že níže uvedené písemnosti, určené do vlastních rukou, jsou uloženy na Oddělení OBZP

 

p.č.1

Číslo jednací4301890382

Název písemnosti: Výkaz nedoplatků

Plátce pojistného:

VAŘÁKOVÁ LUCIE

Adresované:

 

 

ADAMUSOVA 1249

ORLOVÁ, LUTYNĚ

73514

 

p.č.2

Číslo jednací4301890418

Název písemnosti: Výkaz nedoplatků

Plátce pojistného:

SVOBODA VLADIMÍR

Adresované:

 

 

 ČESKÁ 376/9

 MOST

 43401

 

p.č.3

Číslo jednací4301890419

Název písemnosti: Výkaz nedoplatků

Plátce pojistného:

SVOBODA VLADIMÍR

Adresované:

 

 

ČESKÁ 376/9

 MOST

 43401

 

p.č.4

Číslo jednací4301890420

Název písemnosti: Výkaz nedoplatků

Plátce pojistného:

SVOBODA VLADIMÍR

Adresované:

 

 

ČESKÁ 376/9

 MOST

 43401

 

p.č.5

Číslo jednací4201890744

Název písemnosti: Výkaz nedoplatků

Plátce pojistného:

PORUBA MICHAL

Adresované:

 

 

RIEGROVA 528/19

NOVÝ JIČÍN

74101

 

p.č.6

Číslo jednací4201890745

Název písemnosti: Výkaz nedoplatků

Plátce pojistného:

PORUBA MICHAL

Adresované:

 

 

RIEGROVA 528/19

NOVÝ JIČÍN

74101

 

p.č.7

Číslo jednací4201890767

Název písemnosti: Výkaz nedoplatků

Plátce pojistného:

KOZÁR ZDENĚK

Adresované:

 

 

MJR. NOVÁKA 1308/7

OSTRAVA, HRABŮVKA

70030

 

p.č.8

Číslo jednací4201890768

Název písemnosti: Výkaz nedoplatků

Plátce pojistného:

KOZÁR ZDENĚK

Adresované:

 

 

MJR. NOVÁKA 1308/7

OSTRAVA, HRABŮVKA

70030

 

p.č.9

Číslo jednací4201890776

Název písemnosti: Výkaz nedoplatků

Plátce pojistného:

PECHANEC ROMAN

Adresované:

 

 

OPLETALOVA 798

OSTRAVA, PORUBA

70800

 

p.č.10

Číslo jednací4201890781

Název písemnosti: Výkaz nedoplatků

Plátce pojistného:

GEBAUER JAKUB

Adresované:

 

 

HORNÍ 791/3

OSTRAVA, HRABŮVKA

70030

 

p.č.11

Číslo jednací4201890795

Název písemnosti: Výkaz nedoplatků

Plátce pojistného: 

VANČOVÁ ANNA

Adresované:

 

 

DR. MALÉHO 3016/34

OSTRAVA, MORAVSKÁ OSTRAVA

70200

 

p.č.12

Číslo jednací4201890818

Název písemnosti: Výkaz nedoplatků

Plátce pojistného:

MACKOVÁ MONIKA

Adresované:

 

 

ŠTRAMBERSKÁ 761/18

OSTRAVA, VÍTKOVICE

70300

 

p.č.13

Číslo jednací4201890825

Název písemnosti: Výkaz nedoplatků

Plátce pojistného:

OMÁMIK LUBOMÍR

Adresované:

 

 

MASARYKOVA 628

HOLEŠOV

76901

 

p.č.14

Číslo jednací4201890864

Název písemnosti: Výkaz nedoplatků

Plátce pojistného:

MELICHÁR ŠTEFAN

Adresované:

 

 

GEN. HRUŠKY 1207/8

OSTRAVA, MARIÁNSKÉ HORY

70900

 

p.č.15

Číslo jednací4201890867

Název písemnosti: Výkaz nedoplatků

Plátce pojistného:

KOLČAVA ZDENĚK

Adresované:

 

 

HORNÍ 791/3

OSTRAVA, HRABŮVKA

70030

 

Vyvěšeno dne: 6.8.2018    

Oznámení dle seznamu budou sejmuta dne 21.8.2018.

Uplynutím posledního dne lhůty vyvěšení se považuje písemnost za doručenou.