Úřední deska

  • Úřední deska slouží ke zveřejnění nedoručitelné korespondence pojištěnců tzv. veřejnou vyhláškou podle §53b zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění v případě, kdy není znám pobyt nebo sídlo účastníka řízení nebo pokud se účastník řízení na místě svého pobytu, sídla nebo adrese pro doručování, které pojišťovně oznámil, nezdržuje.

  • Zdravotní pojišťovna doručuje veřejnou vyhláškou v souladu s § 26d zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění písemnosti, které jsou významné pro plnění povinností plátce pojistného.

  • Zveřejnění vyvěšením na dobu 15 dnů provede zdravotní pojišťovna doručení zásilky s tím, že 15. den vyvěšení je dnem doručení. 

 

 

OZNÁMENÍ O MÍSTĚ ULOŽENÍ PÍSEMNOSTÍ

 uložených u Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny, Michálkovická 108,

710 15 Slezská Ostrava

 

       

1. Oznamujeme, že níže uvedené písemnosti, určené do vlastních rukou, jsou uloženy na Oddělení OSVČ

  

p.č.1

Číslo jednací1201890045

Název písemnosti: Výkaz nedoplatků

Plátce pojistného:

Karel Koutný

Adresované:

 

 

Zelená 2418/80

Ostrava – Mariánské Hory

709 00 

 

Vyvěšeno dne: 9.4.2018    

Oznámení dle seznamu budou sejmuta dne 24.4.2018.

Uplynutím posledního dne lhůty vyvěšení se považuje písemnost za doručenou.

  

 

2. Oznamujeme, že níže uvedené písemnosti, určené do vlastních rukou, jsou uloženy na Oddělení Zaměstnavatelů

 

p.č.1

Číslo jednací1101890244

Název písemnosti: Výkaz nedoplatků

Plátce pojistného:

Jozef Palider 

Adresované:

 

 

Záhumenní1151/2

Kopřivnice

742 21

 

Vyvěšeno dne: 9.4.2018    

Oznámení dle seznamu budou sejmuta dne 24.4.2018.

Uplynutím posledního dne lhůty vyvěšení se považuje písemnost za doručenou.

  

 

3. Oznamujeme, že níže uvedené písemnosti, určené do vlastních rukou, jsou uloženy na Oddělení OBZP

 

p.č.1

Číslo jednací4301890093

Název písemnosti: Výkaz nedoplatků

Plátce pojistného:

JANDA JIŘÍ

Adresované:

 

 

JAROSLAVA VRCHLICKÉHO 1479/16

 HAVÍŘOV, PODLESÍ

 73601

 

p.č.2

Číslo jednací4301890094

Název písemnosti: Výkaz nedoplatků

Plátce pojistného:

JANKOVSKÁ SANDRA

Adresované:

 

 

 BLUDOVICKÁ 757/5

 HAVÍŘOV, MĚSTO

 73601

 

p.č.3

Číslo jednací4301890095

Název písemnosti: Výkaz nedoplatků

Plátce pojistného:

JANKOVSKÁ SANDRA

Adresované:

 

 

BLUDOVICKÁ 757/5

 HAVÍŘOV, MĚSTO

 73601

 

p.č.4

Číslo jednací4301890098

Název písemnosti: Výkaz nedoplatků

Plátce pojistného:

 MIHULKA MARTIN

Adresované:

 

 

MÁNESOVA 991/46

 HAVÍŘOV, MĚSTO

 73601

 

p.č.5

Číslo jednací4301890099

Název písemnosti: Výkaz nedoplatků

Plátce pojistného:

MIHULKA MARTIN

Adresované:

 

 

 MÁNESOVA 991/46

 HAVÍŘOV, MĚSTO

 73601

 

p.č.6

Číslo jednací4301890105

Název písemnosti: Výkaz nedoplatků

Plátce pojistného:

POLÁK MILAN

Adresované:

 

 

MLÁDÍ 1100/10

 HAVÍŘOV, ŠUMBARK

 73601

 

p.č.7

Číslo jednací4301890106

Název písemnosti: Výkaz nedoplatků

Plátce pojistného:

POLÁK MILAN

Adresované:

 

 

MLÁDÍ 1100/10

 HAVÍŘOV, ŠUMBARK

 73601

 

p.č.8

Číslo jednací4301890107

Název písemnosti: Výkaz nedoplatků

Plátce pojistného:

POLÁK MILAN

Adresované:

 

 

MLÁDÍ 1100/10

 HAVÍŘOV, ŠUMBARK

 73601

 

p.č.9

Číslo jednací4301890108

Název písemnosti: Výkaz nedoplatků

Plátce pojistného:

 POLÁK MILAN

Adresované:

 

 

MLÁDÍ 1100/10

 HAVÍŘOV, ŠUMBARK

 73601

 

p.č.10

Číslo jednací4301890109

Název písemnosti: Výkaz nedoplatků

Plátce pojistného:

POLÁK MILAN

Adresované:

 

 

MLÁDÍ 1100/10

 HAVÍŘOV, ŠUMBARK

 73601

 

p.č.11

Číslo jednací4301890123

Název písemnosti: Výkaz nedoplatků

Plátce pojistného: 

 GECI JULIUS

Adresované:

 

 

 PALACKÉHO 974/95

 OSTRAVA, PŘÍVOZ

 70200

 

p.č.12

Číslo jednací4301890127

Název písemnosti: Výkaz nedoplatků

Plátce pojistného:

KRČOVÁ DENISA

Adresované:

 

 

HRANIČNÍ 888/5

 HAVÍŘOV, BLUDOVICE

 73601

 

p.č.13

Číslo jednací4301890128

Název písemnosti: Výkaz nedoplatků

Plátce pojistného:

JEMELKA TOMÁŠ

Adresované:

 

 

BETONÁŘSKÁ 812/45

 OSTRAVA, MUGLINOV

 71200

 

p.č.14

Číslo jednací4301890134

Název písemnosti: Výkaz nedoplatků

Plátce pojistného:

KŘÍSTEK DAVID

Adresované:

 

 

SVORNOSTI 86/2

 HAVÍŘOV, MĚSTO

 73601

 

p.č.15

Číslo jednací4301890175

Název písemnosti: Výkaz nedoplatků

Plátce pojistného:

 KALETA ROMAN

Adresované:

 

 

 KOSMONAUTŮ 1206/3

 HAVÍŘOV, PODLESÍ

 73601

 

p.č.16

Číslo jednací4301890176

Název písemnosti: Výkaz nedoplatků

Plátce pojistného:

KALETA ROMAN

Adresované:

 

 

 KOSMONAUTŮ 1206/3

 HAVÍŘOV, PODLESÍ

 73601

 

p.č.17

Číslo jednací4201791193

Název písemnosti: Výkaz nedoplatků

Plátce pojistného:

BEDNÁRIK MARTIN

Adresované:

 

 

FRYŠTÁTSKÁ 72/1

KARVINÁ, FRYŠTÁT

73301

 

p.č.18

Číslo jednací4201791194

Název písemnosti: Výkaz nedoplatků

Plátce pojistného:

BEDNÁRIK MARTIN

Adresované:

 

 

FRYŠTÁTSKÁ 72/1

KARVINÁ, FRYŠTÁT

73301

 

p.č.19

Číslo jednací4201890242

Název písemnosti: Výkaz nedoplatků

Plátce pojistného:

HOLAZA ROBERT

Adresované:

 

 

KLIMKOVICKÁ 55/28

OSTRAVA, PORUBA

70800

 

p.č.20

Číslo jednací4201890261

Název písemnosti: Výkaz nedoplatků

Plátce pojistného:

MALIŠKA JAN

Adresované:

 

 

OPAVSKÁ 787/85

OSTRAVA, PORUBA

70800

 

p.č.21

Číslo jednací4201890275

Název písemnosti: Výkaz nedoplatků

Plátce pojistného:

MALÍKOVÁ PAVLÍNA

Adresované:

 

 

PILOTNÍ 547/49

BRNO, KOMÁROV

60200

 

p.č.22

Číslo jednací4201890276

Název písemnosti: Výkaz nedoplatků

Plátce pojistného:

MALÍKOVÁ PAVLÍNA

Adresované:

 

 

PILOTNÍ 547/49

BRNO, KOMÁROV

60200

 

p.č.23

Číslo jednací4201890294

Název písemnosti: Výkaz nedoplatků

Plátce pojistného:

FRANCKOVÁ IVETA

Adresované:

 

 

JEREMENKOVA 954/5

OSTRAVA, VÍTKOVICE

70300

 

p.č.24

Číslo jednací4201890305

Název písemnosti: Výkaz nedoplatků

Plátce pojistného:

PODNECKÝ MILAN

Adresované:

 

 

MASARYKOVA 628

HOLEŠOV

76901

 

p.č.25

Číslo jednací4201890306

Název písemnosti: Výkaz nedoplatků

Plátce pojistného:

DYMÁK LUKÁŠ

Adresované:

 

 

HORNÍ 791/3

OSTRAVA, HRABŮVKA

70030

 

p.č.26

Číslo jednací4201890307

Název písemnosti: Výkaz nedoplatků

Plátce pojistného:

ŽÍDEK DAVID

Adresované:

 

 

GEN. PÍKY 2920/13

OSTRAVA, MORAVSKÁ OSTRAVA

70200

 

p.č.27

Číslo jednací4201890317

Název písemnosti: Výkaz nedoplatků

Plátce pojistného:

PEŠTOVÁ DOMINIKA

Adresované:

 

 

PORUBSKÁ 355/47

OSTRAVA, PORUBA

70800

 

p.č.28

Číslo jednací4201890384

Název písemnosti: Výkaz nedoplatků

Plátce pojistného:

SMÝKAL VLASTIMIL

Adresované:

 

 

HORNÍ 791/3

OSTRAVA, HRABŮVKA

70030

 

p.č.29

Číslo jednací4201890385

Název písemnosti: Výkaz nedoplatků

Plátce pojistného:

TIŠEROVÁ JULIE

Adresované:

 

 

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 516/1

OSTRAVA, VÍTKOVICE

70300

 

p.č.30

Číslo jednací4201890393

Název písemnosti: Výkaz nedoplatků

Plátce pojistného:

ŠTÍPALOVÁ JEANETTE

Adresované:

 

 

HORNÍ 791/3

OSTRAVA, HRABŮVKA

70030

 

 

Vyvěšeno dne: 9.4.2018    

Oznámení dle seznamu budou sejmuta dne 24.4.2018.

Uplynutím posledního dne lhůty vyvěšení se považuje písemnost za doručenou.