Výroční zprávy

Pojišťovna vydává v souladu s platnými právními předpisy vždy za příslušný kalendářní rok výroční zprávu. Po schválení Správní radou RBP, Ministerstvem zdravotnictví ČR a po projednání ve Vládě ČR je schvalována Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.

 

 

Výroční zprávy o činnosti RBP

 

               

 

Starší výroční zprávy: