Zřízení a předmět činnosti

Zřízení pojišťovny 

RBP, zdravotní pojišťovna (dále jen "pojišťovna") byla zřízena rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ze dne 29.1.1993, č.j.23901/93-15 podle zákona č.280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a to ke dni 1. 2. 1993. Pojišťovna byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Ostravě, oddíl A.XIV, vložka 554,dne 20. 4. 1993.

Pojišťovna je právnickou osobou, v právních vztazích vystupuje svým jménem, může nabývat práv a povinností a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

 

Předmět činnosti

 • Provádění veřejného zdravotního pojištění pro své pojištěnce.
 • Poskytování a zprostředkování dalšího smluvního pojištění a připojištění sjednávaného zejména v návaznosti na pojištění výloh zdravotní péče přesahující rozsah péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění.
 • Výběr pojistného na zdravotní pojištění a kontrola tohoto výběru.
 • Kontrola využívání a poskytování péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění v jejím objemu a kvalitě včetně dodržování cen u smluvních poskytovatelů zdravotních služeb a pojištěnců.
 • Zprostředkování úhrad nákladů zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění, které byly poskytnuty poskytovateli zdravotních služeb a jinými oprávněnými subjekty v souladu s platnými právními předpisy České republiky, Evropské unie a na základě platně uzavřených a účinných mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána.
 • Půjčování zdravotnických prostředků pojištěncům na základě indikace ošetřujícího lékaře v souladu s prováděcími právními předpisy včetně vedení evidence těchto prostředků.
 • Hospodaření s vlastním majetkem a majetkem jí svěřeným v souladu s § 11 zákona č. 280/1992 Sb., v platném znění.

 

Počet zaměstnanců: 228  (k 28.2.2018)

 

Žadatelé o zřízení RBP, resp.

Moravské zdravotní pojišťovny, s níž se v roce 1996 sloučila

 • Ostravsko-karvinské doly, a.s. Ostrava
 • Českomoravské doly, a.s. Důl ČSM Stonava
 • Důlní průzkum a bezpečnost, a.s. Paskov
 • Ferrum, a.s., Frýdlant nad Ostravicí
 • Jihomoravské lignitové doly, s.p. Hodonín
 • Vědecko-výzkumný uhelný ústav, a.s. Ostrava-Radvanice
 • TATRA, a.s. Kopřivnice
 • MAGNETON, a.s. Kroměříž
 • MASSAG, a.s. Bílovec
 • Moravskoslezská vagónka, a.s. Studénka
 • Siemens, s.r.o. Frenštát pod Radhoštěm