Zdravotně pojistné plány

Činnost pojišťovny se řídí zdravotně pojistným plánem, který je vždy pro příslušný kalendářní rok, po schválení Správní radou RBP, Ministerstvem zdravotnictví, projednání ve Vládě ČR, schvalován Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.

 

   

        00-zpp-2019-a-nahled2.jpg

                 návrh, dosud neschválen PS PČR

 


  

 

        zpp-2017-03_2018-nahled1.jpg

                 návrh, dosud neschválen PS PČR 

   

 


  

 

 

 

   


  

 

        zdravotne_pojistny_plan_rbp_2013-nahled2.jpg