Od roku 2017 musí RBP převést všechny své účty do ČNB!

27. října 2016, 12:03 | Na základě novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů jsou všechny zdravotní pojišťovny povinny od roku 2017 vést všechny své bankovní účty u České národní banky (dále ČNB), kód banky 0710.

Tato změna postihne všechny pojištěnce RBP, plátce pojistného i smluvní partnery poskytující zdravotní péči pojištěncům.

 

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna má nově založené účty, jejichž přehled uvádíme samostatně.

Tyto účty jsou již aktivní a lze je používat!

 

Oproti dřívějším letům je důležitou změnou zřízení samostatného účtu, na který budou odvádět pojistné osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a jiného účtu pro osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP - samoplátci):

  • OSVČ - 2130203761/0710
  • OBZP - 2130502761/0710

 

V těchto dnech rozesílá RBP konkrétní informace všem plátcům pojistného i smluvním partnerům, budou k tomu využity všechny komunikační kanály - datové schránky, e-maily, dopisy prostřednictvím České pošty, webové stránky RBP.

 

Veškeré platby doporučujeme hradit bankovním převodem, nejlépe trvalým příkazem nebo v hotovosti složenkou u České pošty.

Bez poplatků můžete platby uhradit na všech kontaktních místech RBP. Nově lze k platbě využít platební terminály, které naleznete na všech expoziturách ve Frýdku-Místku, Havířově, Hodoníně, Karviné, Kopřivnici, Kroměříži, Opavě, Ostravě i Valašském Meziříčí, na jednatelstvích v Orlové, Ostravě-Hrabůvce, a Ostravě-Porubě i v pokladně na ředitelství.

 

TERMÍN PLATBY A ČÍSLO ÚČTU

 

1. Platba zaměstnavatele

Termín platby:

nejpozději do 20. dne v měsíci za měsíc předcházející

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu:

2130000761/0710
IBAN: CZ06 0710 0000 0021 3000 0761

BIC (SWIFT kód) - CNBACZPPXXX

Variabilní symbol:

Číslo plátce (obvykle IČO + 00)

 

2. Platba OSVČ

Termín platby:

nejpozději do 8. dne následujícího měsíce

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu:

2130203761/0710
IBAN: CZ88 0710 0000 0021 3020 3761
BIC (SWIFT kód) - CNBACZPPXXX

Variabilní symbol:

Rodné číslo (číslo plátce z průkazu pojištěnce u cizinců)

 

3. Platba OBZP

Termín platby:

nejpozději do 8. dne následujícího měsíce

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu:

2130502761/0710
IBAN: CZ10 0710 0000 0021 3050 2761
BIC (SWIFT kód) - CNBACZPPXXX

Variabilní symbol:

Rodné číslo (číslo plátce z průkazu pojištěnce u cizinců)

 

4. Platba penále a pokuty

Termín platby:

v textu písemnosti, platebního výměru, výkazu nedoplatků

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu:

2131409761/0710
IBAN: CZ18 0710 0000 0021 3140 9761
BIC (SWIFT kód) - CNBACZPPXXX

Variabilní symbol:

Dle textu v písemnosti, platebním výměru nebo výkazu nedoplatků

 

5Platba dlužného pojistného

Termín platby:

v textu písemnosti, platebního výměru, výkazu nedoplatků

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu:

2130801761/0710
IBAN: CZ29 0710 0000 0021 3080 1761
BIC (SWIFT kód) - CNBACZPPXXX

Variabilní symbol:

Dle textu v písemnosti, platebním výměru nebo výkazu nedoplatků

 

6Platba náhrady nákladů na zdravotní služby

Termín platby:

v textu písemnosti, výzvě k úhradě

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu:

2131601761/0710
IBAN: CZ86 0710 0000 0021 3160 1761

BIC (SWIFT kód) - CNBACZPPXXX

Variabilní symbol:

Dle textu v písemnosti, výzvě k úhradě

 

Veškeré platby můžete hradit:

  • Bankovním převodem
  • V hotovosti složenkou u České pošty
  • Na kontaktním místě RBP

 

Poznámka: S účinností od 1. března 2004 není konstantní symbol povinnou náležitostí příkazů k zúčtování.