Informacje podstawowe 

 

Charakterystyka podstawowa 

RBP, ubezpieczalni zdrowotnej

 

Jest jedną z największych regionalnych branżowych ubezpieczalni zdrowotnych w Republice Czeskiej.

 

Na dzień dzisiejszy liczy ponad 429 tysięcy ubezpieczonych osób, przede wszystkim w regionie północnych i środkowych Moraw oraz na Śląsku. Dostępność służb oraz bezpośredni kontakt dla ubezpieczonych osób zapewnia sieć 42 miejsc kontaktowych. RBP jest członkiem Związku Ubezpieczalni Zdrowotnych w Republice Czeskiej.

 

Nazwa handlowa

 • RBP, zdravotní pojišťovna
 • Michálkovická 967/108
  Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

Numer identyfikacyjny organizacji: 

 • 476 73 036

 

Organ statutowy

 • Ing. Antonín Klimša, MBAdyrektor wykonawczy

Dyrektor wykonawczy reprezentuje RBP samodzielnie, i składa podpis w jej imieniu w taki sposób, że do nazwy dołączy swój podpis

 

Kod ubezpieczalni zdrowotnej

 • 213

 

Telefon

 • 596 256 111
  operator (centrala)
 • 800 213 213
  „zielona linia“ telefon bezpłatny  
  NONSTOP
 • 840 111 245
  konsultacje telefoniczne z lekarzem   
  NONSTOP

Fax

 • 596 256 205

 

E-mail

 

Skrzynka podawcza

 • edyadmh 
 

 

 

Powołanie ubezpieczalni zdrowotnej 

 • RBP, ubezpieczalnia zdrowotna (dalej zwana RBP) rozpoczęła swoją działalność na podstawie decyzji Ministerstwa Pracy i Spraw Społecznych RC z dnia 29.1.1993 r., sygn. 23901/90-15 zgodnie z ustawą Nr 280/1992 Dz.U. RC, o resortowych, branżowych, zakładowych i innych ubezpieczalniach zdrowotnych, w brzmieniu późniejszych przepisów, to jest od dnia 1.2.1993 r. RBP została wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Ostrawie, dział A. XIV, pozycja 554, w dniu 20.4.1993 r.
 • Ubezpieczalnia jest osobą prawną, w stosunkach prawnych występuje pod swym imieni, może nabywać prawa i obowiązki oraz ponosi odpowiedzialność z  wypływających stosunków.

 

Przedmiot działalności

 • świadczenie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego dla osób ubezpieczonych
 • świadczenie i pośrednictwo innych ubezpieczeń umownych oraz ubezpieczeń uzupełniających uzgodnionych zwłaszcza w nawiązaniu do ubezpieczenia wydatków na opiekę zdrowotną przekraczających zakres opieki objętej powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym
 • pobieranie składek ubezpieczenia zdrowotnego oraz kontrola ich pobierania
 • kontrola korzystania i udzielania opieki zdrowotnej z publicznego ubezpieczenia zdrowotnego w jego objętości i jakości, łącznie z przestrzeganiem cen umownych placówek zdrowotnych oraz osób ubezpieczonych
 • pośrednictwo płatności kosztów za usługi zdrowotne świadczone z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, które zostały udzielone dostawcy usług zdrowotnych oraz innym podmiotom upoważnionym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Republiki Czeskiej, Unii Europejskiej oraz w oparciu o aktualnie zawarte i skuteczne umowy międzynarodowe, którymi jest wiązana Republika Czeska.
 • wypożyczanie artykułów medycznych osobom ubezpieczonym na podstawie zaleceń lekarza prowadzącego zgodnie z wykonawczymi przepisami prawa razem z prowadzeniem ewidencji niniejszych artykułów.
 • sprawowanie  własnego majątku oraz majątku powierzonego zgodnie z § 11 ustawy Nr. 280/1992 Dz. U.

 

Ilość pracowników

 • 228 (stan w dniu 28.2.2018)

 

Organizacje założycielskie

 • Ostravsko-karvinské doly, a.s. Ostrava
 • Českomoravské doly, a.s. Důl ČSM Stonava
 • Důlní průzkum a bezpečnost, a.s. Paskov
 • Vědecko-výzkumný uhelný ústav, a.s. Ostrava-Radvanice
 • Ferrum, a.s., Frýdlant nad Ostravicí
 • Jihomoravské lignitové doly, s.p. Hodonín
 • TATRA, a.s. Kopřivnice
 • MAGNETON a.s. Kroměříž
 • Moravskoslezská vagónka, a.s. Studénka
 • MASSAG, a.s. Bílovec
 • Siemens, s.r.o. Frenštát pod Radhoštěm

 

Hasło:    Stabilny partner Twojego zdrowia !