Plaveme s RBP pro zdraví

16. října 2018, 23:07

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna připravuje pro své pojištěnce již několik let akci „Plaveme s RBP“. V rámci ní je umožněn klientům RBP vstup zdarma v celkem 28 bazénech v 26 městech Čech a Moravy, a to v místech, kde je vyšší koncentrace pojištěnců.

 

„Plaveme s RBP“ probíhá vždy dvakrát ročně. Poprvé na jaře, od počátku února do konce dubna, podruhé od počátku srpna do konce listopadu.

 

Chcete i Vy udělat něco pro své zdraví a ušetřit? Využijte uvedené akce RBP a přijďte si zaplavat i vy! Podmínkou využití uvedených podmínek je jen předložení platného průkazu RBP.

 

Veškeré podrobnosti naleznete v přehledu jednotlivých bazénů i s termíny probíhající akce.

 

Rádi připomínáme, že v rámci preventivního programu přispívá RBP 500 Kč na absolvování kurzů plavání nebo na nákup permanentek na plavání.

 

Několik důvodů proč plavat .

  • Plavání všestranně a rovnoměrně zatěžuje svalstvo, a to především velké svalové skupiny, čímž zlepšuje prokrvení tkání. Zapojuje do činnosti svalové skupiny, které jsou v běžném životě zanedbávané. Způsob svalové práce při plavání podporuje růst svalů do délky a jejich správné svalové napětí a uvolnění, což je základem hospodárnosti při pracovním výkonu.
  • Velký rozsah pohybů horních a dolních končetin působí příznivě na udržení i rozvoj kloubní pohyblivosti.
  • Plavání patří mezi cyklická aerobní cvičení, která prováděna dostatečně dlouhou dobu stimulují činnost vegetativních orgánů, především srdce a plic, což se projevuje celkově příznivými účinky na organismus především v rozvoji vytrvalostní schopnosti. Přiměřeným dávkováním tak vede k udržení či zlepšování tělesné kondice.
  • Účinky hydrostatického tlaku odlehčují páteři a celému podpůrnému aparátu, tím umožňují provádět tuto činnost i lidem s omezenou hybností.
  • Bezvýznamná není také okolnost, že samotné plavání je tělovýchovná aktivita s nejnižším úrazovým rizikem.

 

Vaše RBP

Přílohy: