Poděkování diabetologické a podiatrické ambulanci MUDr. Koliby

8. listopadu 2017, 06:30

 

Obdrželi jsme písemné vyjádření našeho pojištěnce, pana M.O., který si v něm na jedné straně stěžuje na způsob léčení svého neuropatického vředu na noze, který bezúspěšně léčil déle než rok v jedné ze smluvních nemocnic (tuto záležitost si řeší náš zdravotní odbor), na druhé straně oceňuje přístup a způsob léčení v diabetologické a podiatrické ambulanci pana MUDr. Miroslava Koliby, kde se na doporučení začal léčit. Výsledkem bylo, že zmíněný vřed je po několika měsících téměř vyléčen.

 

Slovy „Jen lituji, že není více takových ambulancí nebo doktorů, jako je pan doktor Koliba“, pan M.O. ve svém vyjádření děkuje Dr. Kolibovi a vyslovuje přání informovat o své zkušenosti obdobně postižené pojištěnce.