Registrace s certifikátem

      Akceptujeme tyto certifikační autority

 

Způsob vydání a instalace elektronického certifikátu je zdokumentován na webových stránkách těchto certifikačních autorit. Můžete využít i služeb spolupracovníků seznam . V případě nainstalování certifikátů vaši totožnost ověřila certifikační autorita, klient se zaregistruje na Portál ZP portal.rbp-zp.cz

  

Výhodou SMS autentizace je skutečnost, že přes SMS kód je možné vstoupit do Portálu ZP z kteréhokoliv počítače. Prostřednictvím elektronického certifikátu vstoupíte do Portálu ZP jen z počítače, na kterém je Váš elektronický certifikát nainstalován.

Celý postup jak se stát uživatelem Portálu ZP naleznete zde. 

 

Plné moci pro zmocněnce

Plnou moc musí předat registrovaný uživatel Portálu ZP (majitel elektronického certifikátu nebo SMS autentizovaná osoba) jen v případě, že bude přes Portál ZP zasílat hlášení, dávky atd. za jiný subjekt. Plná moc, jedenkrát zaslaná (originál poštou), na vybranou portálovou pojišťovnu, bude automaticky platit i pro ostatní ZP z Portálu ZP. Podmínkou společné platnosti je použití formulářů plných mocí níže přiložených. 

Vzory zmocnění pro zpracovatele dokladů poskytovatelů zdravotních služeb, zaměstnavatelů, pojištěnců, OSVČ a OBZP naleznete zde.