Obecné služby

1. Přehled OSVČ

  • Možnost vyplnění a vytištění formuláře přehledu OSVČ

 

2. Součinnost s externími institucemi

  • Poskytování informací pro exekutorské úřady, finanční úřady, městské úřady a úřady sociálního zabezpečení.

 

3. Elektronická podatelna

  • Možnost libovolného podání (dotaz, žádost, reklamace) s možností přidat soubor jako přílohu (nutný elektronický podpis).

 

4. Anonymní podání

  • Možnost libovolného podání bez možnosti přidat soubor jako přílohu (nevyžaduje elektronický podpis). Velikost tohoto podání je omezena.

 

5. Automatické založení následných certifikátů

  • Možnost založení následných certifikátů bez zásahu administrátora pojišťovny. Je nutné, aby platnost již založeného certifikátu ještě nevypršela. Klient se přihlásí s novým certifikátem. Systém ho upozorní, že tento certifikát nezná a umožní mu přidat nový certifikát. Tuto žádost je nutné podepsat již zavedeným certifikátem.