Pro externí instituce

1. Exekutoři

  • na základě žádosti, v souladu s § 33 zákona 120/2001 Sb. v platném znění, exekutor obdrží vyžadované nezbytně nutné údaje potřebné k provedení exekuce.

 

2. Finanční úřady, statutární města, soudy

  • na základě žádosti, v souladu s § 34 zákona č. 337/1992 Sb. O správě daní a poplatků v platném znění, uvedené instituce obdrží vyžadované údaje potřebné k vyměření a vymáhání daně.

 

3. Orgány sociálního zabezpečení

  • na základě žádosti, v souladu s § 11 a §12, zákona č. 582/1991 Sb., v platném znění, obdrží údaje potřebné pro provádění sociálního zabezpečení.