Pro poskytovatele zdravotní péče

1. Vyúčtování zdravotní péče 

 • Vstupní obrazovka nabídne klientovi prostředí pro připojení souborů KDAVKA a FDAVKA (pokud praktický lékař účtuje kapitaci nebo se jedná o vyúčtování paušálu, není nutné připojovat KDAVKA). Místo souboru FDAVKA může klient využít formuláře k jeho vytvoření. Tento formulář se zobrazí v každém případě, a pokud je připojen soubor FDAVKA, bude formulář předvyplněn). Po odeslání se klientovi zobrazí podepsaný „Protokol o přijetí".

 • Pokud je předán soubor FDAVKA, portál soubor přečte a předvyplní následující formulář hodnotami získanými z předaného souboru. Tyto položky již nelze měnit a jsou určeny pouze ke čtení.
 • Pokud je předán soubor KDAVKA, portál soubor přečte a zobrazí v tabulce seznam dávek obsažených v předaném souboru. Zobrazené hodnoty jsou určeny pouze ke čtení. Pokud není zadán žádný soubor, veškeré údaje o faktuře se zadávají ručně. Seznam dávek není zobrazen.

 

 

2. Chybové protokoly 

 • Po odeslání dávek poskytovatelem zdravotní péče nebo zpracovatelem, klient obdrží do své schránky na portále RBP (po zpracování této dávky IS RBP) potvrzení o doručení dávky a její správnosti, popř. seznam chyb, které tato dávka (dávky) obsahovala.


3. Přehled o všech odeslaných fakturách 

 • Možnost požadavku o zaslání přehledu o všech odeslaných fakturách za dané období. Tento výpis bude zaslán v textové podobě do schránky klienta na Portál RBP. 


4. Ověření příslušnosti pojištěnce k pojišťovně 

 • Možnost ověření zda pojištěnec patří dané pojišťovně zadáním čísla pojištěnce. 


5. Praktický lékař – prohlížení klientely 

 • Možnost požadavku praktických lékařů na seznam u nich registrovaných pojištěnců. Tento seznam jim bude zaslán v textové podobě do schránky klienta na Portál RBP.


6. Ověření platnosti karty EHIC 

 • Možnost ověření platnosti průkazu pojištěnce EHIC (evropského průkazu zdravotního pojištění).


7. Žádanky o schválení (povolení) 

 • Možnost zaslání žádanky o schválení (např. navýšení úhrady) v elektronické podobě na RBP. Odpověď na tuto žádanku bude zaslána do schránky klienta na Portál RBP.


8. Registrace pacientů k lékaři 

 • Možnost zaslání registrační dávky (P90). Nutno poslat společně s výkonovou dávkou.


9. Elektronická podatelna 

 • Možnost libovolného podání (dotaz, žádost, reklamace) s možností přidat soubor jako přílohu (nutný elektronický podpis).


10. Anonymní podání 

 • Možnost libovolného podání bez možnosti přidat soubor jako přílohu (nevyžaduje elektronický podpis). Velikost tohoto podání je omezena.


11. Automatické založení následných certifikátů 

 • Možnost založení následných certifikátů bez zásahu administrátora pojišťovny. Je nutné, aby platnost již založeného certifikátu ještě nevypršela. Klient se přihlásí s novým certifikátem. Systém ho upozorní, že tento certifikát nezná a umožní mu přidat nový certifikát. Tuto žádost je nutné podepsat již zavedeným certifikátem.