PREVENCE VYBRANÝCH NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ

4. února 2019, 15:01

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami realizuje projekt „SYSTÉM PODPORY PREVENCE VYBRANÝCH NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ V ČR - SCREENINGOVÉ PROGRAMY.“ Tento projekt byl zahájen v lednu 2014.


Cílové skupiny jsou v rámci projektu definovány takto:

 • CA prsu - ženy ve věku od 45 let do 70 let
 • CA děložního hrdla - ženy ve věku od 25 let do 70 let
 • CA kolorekta - muži a ženy ve věku od 50 let do 70 let

 

Zdravotní pojišťovny zvou ty své klienty, kteří jednak patří do některé z cílových skupin a zároveň preventivní prohlídku v poslední době neabsolvovali.


Cílem projektu je zvýšení návštěvnosti preventivních vyšetření, která dokáží odhalit nádorová onemocnění včas a snížit tak výskyt karcinomu prsu, děložního hrdla a kolorekta v pozdních stádiích, snížit úmrtnost a zvýšit průměrné přežití. Informační kampaň přispívá ke zvýšení zájmu obyvatel ČR o prevenci nádorových onemocnění obecně a podporuje aktivní přístup občanů k péči o vlastní zdraví.

 

 

Preventivní programy RBP

 

Děti a mládež do 18 let

 1. příspěvek do 500 Kč: preventivní vyšetření pigmentových změn kůže jednou ročně
 2. očkování proti HPV: příspěvek do 4.000 Kč po ukončení očkovacího cyklu úhrada preventivního očkování proti lidskému papilomaviru: 

 

 • dívkám od 12 let (prevence proti rakovině děložního čípku, genitálním bradavicím a análnímu karcinomu, vakcína CERVARIX, GARDASIL nebo GARDASIL9),
 • chlapcům od 12 do 18 let (prevence proti genitálním bradavicím a análnímu karcinomu, vakcína GARDASIL nebo GARDASIL9),

 

Ženy od 19 do 59 let

 1. příspěvek do 500 Kč:
 • mamografické vyšetření prsů od 40 do 44 let nebo ultrasonografické vyšetření prsů do 44 let,
 • vyšetření na okultní krvácení ve stolici do 49 let,
 • preventivní vyšetření pigmentových změn kůže jednou ročně.

 

      2. očkování proti HPV: příspěvek do 4.000 Kč: po ukončení očkovacího cyklu na úhradu prevent.

          očkování  proti lidskému papilomaviru:

 • ženám do 30 let (prevence proti rakovině děložního čípku, genitálním bradavicím a análnímu karcinomu, vakcína CERVARIX, GARDASIL nebo GARDASIL9),
 • příspěvek lze uplatnit jen jednou za dobu pojištění u RBP

 

Muži od 19 let do 59 let

 1. příspěvek do 500 Kč:
 • komplexní vyšetření na kardiovaskulární a metabolické onemocnění, včetně laboratorního, pojištěncům od 40 let jednou ročně,
 • vyšetření na okultní krvácení ve stolici do 49 let,
 • preventivní vyšetření prostaty, včetně laboratorního jednou za 2 roky,
 • preventivní vyšetření pigmentových změn kůže jednou ročně.

 

Senioři nad 60 let

 1. příspěvek do 500 Kč:
 • komplexní vyšetření na kardiovaskulární a metabolické onemocnění, včetně laboratorního jednou ročně,
 • preventivní vyšetření prostaty, včetně laboratorního vyšetření, mužům jednou za 2 roky,
 • preventivní vyšetření pigmentových změn kůže jednou ročně.