Pro celiaky až 10.000 Kč!

20. ledna 2019, 20:59 | Další novinkou preventivních programů RBP, zdravotní pojišťovny v roce 2019 je možnost slučování limitů u celiaků.

O této možnosti u dětí a mládeže do 18 let jsme se již zmiňovali dříve (podrobnosti).

 

Obdobnou možnost jakou mají pojištěnci do 18 let, mají i ostatní pojištěnci, ve všech věkových kategoriích, kteří jsou postiženi celiakií, a to navýšení svého limitu až do výše 10.000 Kč:

  • Pojištěnci si mohou dohodnout převod limitu na sebe od rodičů nebo svých přátel,
  • jednotliví dárci mohou převést celý svůj limit ve výši 1.000 Kč nebo jeho část, kterou si sami určí,
  • z praktických důvodů je počet dárců omezen počtem 9, dárci musí potvrdit svůj souhlas podpisem příslušné žádosti,
  • i v případě celiaků doporučujeme podat žádost na jednom tiskopisu najednou, v odůvodněných případech lze žádost podat po částech (poprvé od 3 dárců, podruhé od 4 dárců a potřetí od 2 dárců), nutno však respektovat celkové omezení 9 dárců,
  • jeden dárce může darovat svůj limit nebo jeho část jen jednou ročně, daruje-li limit nižší než 1.000 Kč, znovu již darovat nemůže,
  • je samozřejmostí, že žadatel i jednotliví dárci musí splňovat obecné podmínky  pro úhradu příspěvků (musí mít nahlášeny všechny kategorie, nesmí mít dluhy, nesmí žádat o změnu zdravotního pojištění apod.),
  • v případě, že je na seznamu osoba, která nesplňuje uvedené podmínky a v průběhu roku podmínky splní (např. doloží kategorie), může jeho souhlas žadatel předložit znovu. 

 

Podrobnosti