DRG

DRG je klasifikační systém, který zařazuje hospitalizace akutní lůžkové péče do skupin podobných medicínsky i ekonomicky a tím umožňuje porovnávat relativní náročnost na zdroje u případů zařazených do těchto skupin.

  

Jednotlivé informace o zdravotní péči jsou zařazeny do kontextu uceleného průběhu hospitalizace a dává tak možnost zjistit kolik prostředků se na léčbu spotřebovalo, proč a hlavně s jakým efektem.

  

Možnosti využití DRG jsou mimo jiné: 

  • financování akutní lůžkové péče,
  • nástroj pro komunikaci mezi lékaři a ekonomy, a to v rámci nemocnice i mimo ni,
  • nástroj pro měření produkce a kvality zdravotní péče.

   

Veškeré informace, týkající se DRG (metodika, definice pojmů, vyúčtování, apod.) jsou k dispozici na stránkách Národního referenčního centra (NRC).  

 

Metodické materiály pro použití s klasifikačním systémem DRG a číselníky relativních vah zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví ČR. 

 

Distribuci Grouperu (programu) a definičního manuálu provádí na základě licenční smlouvy Ministerstvo zdravotnictví ČR.