Metodika očkování

Na základě jednání mezi zdravotními pojišťovnami, zástupci PL a PLDD a MZ ČR byla zpracována metodika provádění očkování v roce 2018, o které již byli PL a PLDD informováni prostřednictvím svých zástupců.

 

Předmětný dodatek včetně metodiky bude součástí smluvního ujednání při uzavření smlouvy s novými poskytovateli zdravotní péče.

 

 

Distributorem očkovacích látek pro nadcházející dva roky je společnost Avenier, a.s. kontaktní údaje distributora: Avenier, a.s.

 

 

Která očkování jsou povinná?

V České republice jsou některá očkování povinná. Jejich seznam, včetně očkovacího „rozvrhu“, upravuje Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 537/2006 Sb (viz dále), ve znění pozdějších předpisů. Pro rok 2017 je platná „Metodika provádění pravidelného očkování a "Formulář pro vykazování údajů do clearingového centra". Většina z těchto očkování by měla být dokončena do 15. roku věku dítěte. Z pravidelných (povinných) očkování se dále opakuje již jen očkování proti tetanu. Ve zvláštních případech (viz příslušná zákonná ustanovení) se provádí též potřebná očkování proti vzteklině, chřipce, streptokoku pneumoniae a hepatitidě u dospělých.