Pro nesmluvní PZS

     Úhrada zdravotní péče

  • Pojištěnec má právo na svobodnou volbu zdravotnického zařízení.
  • V případě plánované odkladné zdravotní péče u nesmluvních poskytovatelů zdravotních služeb, je nutné kontaktovat RBP, zdravotní pojišťovnu s žádostí o souhlas s poskytnutím požadované zdravotní péče a to pomocí „Žádanky o schválení“.
  • Kontaktovat RBP můžete dopisem , telefonicky nebo emailem.
  • Zdravotní pojišťovna vyslovuje v řádně zdůvodněných indikacích souhlas před poskytnutím dané zdravotní péče. 

 

Další informace pro nesmluvní zdravotnická zařízení poskytnou:

  • MUDr. Marcela Hrudová
    596 256 349
  • MUDr. Jana  Suchánková
    596 256 350
 

 

Zájem o uzavření smlouvy