Pro nesmluvní PZS

     Úhrada zdravotní péče

 • Pojištěnec má právo na svobodnou volbu zdravotnického zařízení.
 • V případě plánované odkladné zdravotní péče u nesmluvních poskytovatelů zdravotních služeb, je nutné kontaktovat RBP-ZP s žádostí o souhlas s poskytnutím požadované zdravotní péče a to pomocí „Žádanky o schválení“.
 • Kontaktovat RBP můžete dopisem , telefonicky nebo emailem.
 • Zdravotní pojišťovna vyslovuje v řádně zdůvodněných indikacích souhlas před poskytnutím dané zdravotní péče. 

 

Další informace pro nesmluvní zdravotnická zařízení poskytnou:

 • MUDr. Marcela Hrudová
  596 256 349
 • MUDr. Jana  Suchánková
  596 256 350
 • MUDr. Ludmila Bystroňová
  596 256 344
 

 

Zájem o uzavření smlouvy