Vyúčtování zdravotních služeb

Informace o provedených vyúčtováních a platbách vztahujících se k předávaným fakturám, kterými jsou předkládány dávky dokladů, můžete obdržet na telefonních číslech uvedených v příslušných zúčtovacích zprávách.