Čísla účtů

1. Zaměstnavatel

 

Termín platby:

nejpozději do 20. dne v měsíci za měsíc předcházející 

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu:

2130000761/0710
IBAN: CZ06 0710 0000 0021 3000 0761
BIC (SWIFT kód) – CNBACZPPXXX

Variabilní symbol:

Číslo plátce (obvykle IČ + 00)

 

 

 

2. Platba OSVČ

 

Termín platby:

nejpozději do 8. dne následujícího měsíce

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu:

2130203761/0710
IBAN: CZ88 0710 0000 0021 3020 3761
BIC (SWIFT kód) – CNBACZPPXXX

Variabilní symbol:

Rodné číslo (číslo plátce z průkazu pojištěnce u cizinců)

 

 

 

3. Platba OBZP

 

Termín platby: 

nejpozději do 8. dne následujícího měsíce

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu:

2130502761/0710
IBAN: CZ10 0710 0000 0021 3050 2761
BIC (SWIFT kód) – CNBACZPPXXX

Variabilní symbol:

Rodné číslo (číslo plátce z průkazu pojištěnce u cizinců)

 

 

  

     4. Platba penále a pokuty

Termín platby: 

v textu písemnosti, platebního výměru, výkazu nedoplatků

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu:

2131409761/0710
IBAN: CZ18 0710 0000 0021 3140 9761
BIC (SWIFT kód) – CNBACZPPXXX

Variabilní symbol:

Dle textu v písemnosti, platebním výměru nebo výkazu nedoplatků.

 

 

 

   

     5. Platba dlužného pojistného

Termín platby: 

v textu písemnosti, platebního výměru, výkazu nedoplatků

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu:

2130801761/0710
IBAN: CZ29 0710 0000 0021 3080 1761
BIC (SWIFT kód) – CNBACZPPXXX

Variabilní symbol:

Dle textu v písemnosti, platebním výměru nebo výkazu nedoplatků.

 

 

  

6. Platba náhrady nákladů na zdravotní služby

 

Termín platby: 

v textu písemnosti, výzvě k úhradě                                            

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu:

2131601761/0710
IBAN: CZ86 0710 0000 0021 3160 1761
BIC (SWIFT kód) – CNBACZPPXXX

Variabilní symbol:

Dle textu v písemnosti, výzvě k úhradě

 

 

 

 

Veškeré platby můžete hradit:               Bankovním převodem

                                                              V hotovosti složenkou u České pošty

                                                              Na kontaktním místě RBP

 

 

Poznámka:

S účinností od 1. března 2004 není konstantní symbol povinnou náležitostí příkazů k zúčtování.