OSVČ

OSVČ platí pojistné formou měsíčních záloh na pojistné a doplatku pojistného vypočteného na základě podaného "Přehledu o příjmech a výdajích" ze samostatné výdělečné činnosti a zaplacených zálohách za uplynulé zdaňovací období. Rozhodným obdobím pro placení pojistného je 1 rok.

 

Základní povinnosti

 • oznámit do osmi dnů začátek a konec podnikatelské činnosti

 • platit zálohy na pojistné pokud není stanoveno jinak

 • podat přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a zaplacených zálohách na pojistné za uplynulé zdaňovací období na předepsaném formuláři

 

Bankovní spojení:              Česká národní banka

čú:                                         2130203761/0710

IBAN:                                    CZ88 0710 0000 0021 3020 3761

BIC (SWIFT kód):                 CNBACZPPXXX

 

Variabilní symbol:                 Rodné číslo (číslo plátce z průkazu pojištěnce u cizinců)
Konstantní symbol:              3558 při převodu z účtu nebo 3559 při placení složenkou

 

On-line podání přehledu OSVČ přes MojeRBP

 

Minimální vyměřovací základ

  • Pro rok 2013 byla částka 12 942 Kč a minimální záloha činila 1 748 Kč.
  • Pro rok 2014 byla částka 12 971 Kč a minimální záloha na pojistné činila 1 752 Kč
  • Pro rok 2015 byla částka 13 305,50 Kč a minimální záloha na pojistné činila 1 797 Kč.
  • Pro rok 2016 byla částka 13 503 Kč a minimální záloha na pojistné činila  1 823 Kč.
  • Pro rok 2017 je částka 14 116 Kč a minimální záloha na pojistném činí 1 906 Kč.
  • Pro rok 2018 je částka 14 989,50 Kč a minimální záloha na pojistném činí 2 024 Kč.
  • Pro rok 2019 je částka 16 349,50 Kč a minimální záloha na pojistném činí 2 208 Kč.
 

Další informace