Samoplátce

Za osoby bez zdanitelných příjmů se dle §5c zákona č.48/1997 Sb. a §3b zákona č.592/1992 Sb., v platném znění  považují osoby, které mají na území ČR trvalý pobyt a nejsou v kategorii hrazené státem, nejsou zaměstnancem ani OSVČ – osobou samostatně výdělečně činnou a tento stav trvá nepřetržitě minimálně celý kalendářní měsíc. 

 

Od 01.07.2002

Pojistné se platí v případě, že osoba je samoplátcem celý kalendářní měsíc.Pojistné se odvádí vždy za celý měsíc. Pojistné je splatné během měsíce, za který se platí, až do 8.dne následujícího měsíce. Od 1. ledna 2010 platí, že tento osmý den již příslušná částka musí být připsána na účet zdravotní pojišťovny.

 

Bankovní spojení: Česká národní banka

č. 2130502761/0710

IBAN: CZ10 0710 0000 0021 3050 2761

BIC (SWIFT kód) – CNBACZPPXXX

 

Variabilní symbol je rodné číslo plátce.

Konstantní symbol je 3558

 

Změna minimálních záloh a plateb na pojistné 

 

 

Minimální mzda

  • od 1.8.2013 ve výši  8 500 Kč, z toho pojistné 1 148 Kč
  • od 1.1.2015 ve výši  9 200 Kč,  z toho pojistné 1 242 Kč
  • od 1.1.2016 ve výši  9 900 Kč,  z toho pojistné 1 337 Kč
  • od 1.1.2017 ve výši 11 000 Kč, z toho pojistné 1 485 
  • od 1.1.2018 ve výši 12 200 Kč, z toho pojistné 1 647 
  • od 1.1.2019 ve výši 13 350 Kč z toho pojistné 1 803 Kč
 

 

Další informace