Zaměstnavatelé

Zaměstnavatelem se pro účely zdravotního pojištění rozumí právnická nebo fyzická osoba, která je plátcem příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků podle zvláštního právního předpisu, zaměstnává zaměstnance a má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky, jakož i organizační složka státu.

 

Základní povinnosti zaměstnavatele

  > podat přihlášku zaměstnavatele

  > podat hromadné oznámení za zaměstnance

  > podat přehled o platbě pojistného 

  > odvádět pojistné za zaměstnance  (více informací)

 

Posílejte přehledy plateb a HOZ elektronicky přes MojeRBP nebo Portál ZP

 

Bankovní spojení:       Česká národní banka
čú:                               2130000761/0710
IBAN:                          CZ06 0710 0000 0021 3000 0761

BIC (SWIFT kód):       CNBACZPPXXX


Variabilní symbol:       Číslo plátce (obvykle IČ + 00)
Konstantní symbol:     3558 při převodu z účtu nebo 3559 při placení složenkou

 

Datová rozhraní pro Přehledy plateb

Kódy a datová rozhraní pro HOZ   

  

Placení pojistného

  • Zaměstnavatel je povinen odvádět pojistné za své zaměstnance měsíčně, a to ve výši 13,5 % z vyměřovacího základu.

 

Další informace