Pojištěnci od 19 let do 59 let

Balíček pro pojištěnce od19 do 59 let 1 000 Kč / rok.

 

Podbalíček očkování

příspěvek do 1.000 Kč na:

 • úhradu kteréhokoliv preventivního očkování nehrazeného z veřejného zdravotního pojištění kromě očkování do ciziny a očkování proti rakovině děložního čípku, které je pro stanovenou věkovou kategorii pojištěncům hrazeno z bonusového programu

 

Podbalíček pro těhotné ženy 

příspěvek do 1000 Kč na:

 • kurz psychoprofylaxe a těhotenského tělocviku, tj. přípravy ženy k porodu
 • nákup vitamínů v lékárnách v době těhotenství (dle seznamu)
 • provedení epidurální analgezie při porodu
 • provedení ultrazvukového vyšetření plodu v I. trimestru, včetně screenengu Downova syndromu,
 • nákup porodnického gelu

 

Podbalíček žena po porodu (do 2 let)

příspěvek do 1000 Kč na:

 • nákup pomůcek ke kojení zakoupených v lékárně,
 • cvičení pro ženy, do 6 měsíců po porodu.

 

Podbalíček Zdraví ve svých rukou 

příspěvek do 500 Kč na:

 • komplexní vyšetření lékařem na kardiovaskulární a metabolické onemocnění, včetně laboratorního vyšetření pojištěncům od 40 let jednou ročně
 • mamografické vyšetření prsů ženám od 40 do 44 let nebo ultrasonografické vyšetření prsů ženám do 44 let
 • vyšetření na okultní krvácení ve stolici pojištěncům do 49 let
 • preventivní vyšetření prostaty, včetně laboratorního vyšetření, mužům jednou za 2 roky
 • preventivní vyšetření pigmentových změn kůže jednou ročně doporučujeme k nahlédnutí
 • příspěvek na denzitometrické vyšetření jednou za 2 roky ženám nad 40 let

 

Podbalíček podpora zdraví  1

příspěvek do 1000 Kč na:

 

Podbalíček podpora zdraví  2

příspěvek do 500 Kč na:

 • ošetření rázovou vlnou jednou ročně
 • genetickou analýzu vzniku trombózy k zjištění mutace v genech (Leidenská mutace, gen F5, Protrombin, gen F2 nebo Gen MTHFR),
 • diagnostické vyšetření horní části břicha ultrazvukem provedené odborným lékařem (urolog, gastroentrolog apod.)

 

Podbalíček podpora zdraví  3

příspěvek do 500 Kč na:

 • periodickou prohlídku registrovaných sportovců
 • nákup vybraných léčivých přípravků při nezhoubnému zbytnění prostaty u mužů nad 45 let věku (dle seznamu)
 • nákup vybraných hormonálních přípravků předepsaných ošetřujícím lékařem a nehormonálních přípravků na prevenci osteoporózy a negativních menopauzálních stavů u žen nad 40 let věku (dle seznamu
 • nákup vitamínů v lékárnách - čerpání do 100 Kč (na seznamu)

 

Podbalíček podpora zdraví  4

příspěvek do 500 Kč na:

 • nákup permanentky na pohybové aktivity pro diabetiky – příspěvek ve výši 50 % z ceny permanentky, 
 • nákup permanentky na pohybové aktivity pro uživatele MojeRBP – příspěvek ve výši 50 % z ceny permanentky,
 • úhradu diagnostického vyšetření nebo ošetření podporujícího zdraví nehrazeného ze zdravotního pojištění pro uživatele MojeRBP
  • permanentky (nebo doklad o úhradě) musí být na jméno pojištěnce.
  • příspěvek na pohybové aktivity se poskytuje na nákup permanentky na plavání a fitness, tj. spinning, posilovna, aktivní posilovací stroje, rehabilitační cvičení, jóga, aerobik a kolektivní sporty (nehradí se solária, masáže, všechny typy tance, zumba, judo, karate, kick-box, jednodenní pernamentky na lyžování apod.),