Pojištěnci od 60 let

Balíček pro pojištěnce nad 60 let 1 000 Kč / rok.

 

Podbalíček očkování

příspěvek do 1.000 Kč na:

 • úhradu kteréhokoliv preventivního očkování nehrazeného z veřejného zdravotního pojištění, kromě očkování do ciziny,

 

Podbalíček podpora zdraví 1

příspěvek do 1.000 Kč na: 

 

Podbalíček podpora zdraví 2

příspěvek do 500 Kč na:

 • ošetření rázovou vlnou jednou ročně, 
 • preventivní vyšetření pigmentových změn kůže jednou ročně doporučujeme k nahlédnutí,
 • příspěvek na denzitometrické vyšetření jednou za 2 roky,
 • preventivní vyšetření prostaty, včetně laboratorního vyšetření, mužům jednou za 2 roky,
 • diagnostické vyšetření horní části břicha ultrazvukem.

 

Podbalíček podpora zdraví 3

příspěvek do 500 Kč na: 

 • nákup vybraných léčivých přípravků při nezhoubnému zbytnění prostaty u mužů (dle seznamu),
 • nákup vybraných hormonálních přípravků předepsaných ošetřujícím lékařem a nehormonálních přípravků na prevenci osteoporózy a negativních menopauzálních stavů u žen (dle seznamu),
 • nákup fixačních a čisticích prostředků pro celkové zubní náhrady v lékárnách, 
 • nákup vitamínů v lékárnách - čerpání do 100 Kč, (dle seznamu)
 • nákup kloubní výživy (dle seznamu),
 •  úhradu doplatků na nákup diabetické obuvi pro diabetiky zakoupené v prodejnách PZT nebo lékárnách,

 

Podbalíček podpora zdraví 4

příspěvek do 500 Kč na:

 • úhrada diagnostického vyšetření zrakového nervu (GDx, HRT, OCT, PENTACAM,
 • úhradu doplatků na celkové zubní náhrady i jejich opravy,
 • prevenci poruch duševního zdraví (kurzy paměti, pomůcky pro tréning paměti doporučené Českou alzheimerovskou společností, vyšetření paměti u psychologa nebo psychiatra).
 • nákup permanentky na plavání do výše 50 % ceny,
 • nákup permanentky na pohybové aktivity pro diabetiky – příspěvek ve výši 50 % z ceny permanentky,
 • nákup permanentky na pohybové aktivity pro uživatele MojeRBP – příspěvek ve výši 50 % z ceny permanentky,
 • úhradu diagnostického vyšetření nebo ošetření podporujícího zdraví nehrazeného ze zdravotního pojištění pro uživatele MojeRBP

                - permanentky (nebo doklad o úhradě) musí být na jméno pojištěnce,

          - příspěvek na pohybové aktivity se poskytuje na nákup permanentky na plavání a fitness, tj. spinning, posilovna, aktivní posilovací stroje, rehabilitační cvičení, jóga, aerobik a kolektivní sporty (nehradí se solária, masáže, všechny typy tance, zumba, judo, karate, kick-box, jednodenní pernamentky na lyžování, apod.),