Bonusový program

Nad rámec balíčků preventivních programů v hodnotě 1 000 Kč nabízíme úhradu dalších výhod nebo vyšetření. Všechny aktivity uvedené jako bonusový program se do uvedené hodnoty balíčku nezapočítávají.

 

  • Pro úhradu veškerých aktivit z bonusového programu jsou stanovena pevná pravidla, se kterými Vám doporučujeme se detailně seznámit, předejdete tím zbytečným problémům při podání žádosti o úhradu příslušných příspěvků.
  • Písemnou žádost, kterou je u většiny aktivit Tiskopis k proplácení nadstandarduspolu s originálem dokladu o úhradě, fotokopií bankovního účtu, případně dalšími doklady můžete předložit osobně nebo je můžete zaslat poštou na nejbližší kontaktní místo.

 

Doporučujeme všem si řádně prostudovat podmínky k proplácení, které jsou uvedeny v "Informace k úhradě zlepšené péče", a jsou nedílnou součástí této nabídky.

Další informace

Novorozenecký balíček

Prázdninové pobyty

Očkování proti HPV

Program Zdraví 90

Dárci krve a kostní dřeně