Prázdninové pobyty

Prázdninový pobyt

příspěvek do 1000 Kč na:

 

  • úhradu prázdninového pobytového tábora v přírodě (tiskopis potvrzení),
    • pro děti do dokončení povinné školní docházky,
    • organizovaného školou, sportovní nebo zájmovou organizací,
    • s pobytem na území ČR nebo SR
    • v trvání nepřetržitě minimálně 7 dní