Roční pojištění

 

Při dlouhodobých pobytech si pojištěnec může vybrat: 

 

 • cestovní pojištění variantu Globus – roční pojistné, které lze uzavřít pouze pro typ cesty REKREAČNÍ SPORT
 • cestovní pojištění variantu Odysseus – roční pro opakované výjezdy, pro typ cesty STANDARD, REKREAČNÍ SPORT nebo STANDARD+

 

Cestovní pojištění varianta Globus:

Rekreační sport (maximální délka pobytu 365 dnů): 

 • běžná turistika,
 • rekreační provozování běžných rekreačních sportů.

 

Cestovní pojištění Globus - roční pojistné

typ cesty REKREAČNÍ  SPORT

 

 

Roční - výjezd maximálně 365 dní - nepřenosné

Limit plnění

100 000 000

 

100 000 000

 

Úrazové připojištění

smrt úrazem

   

100 000

 

trvalé následky

   

200 000

 

doba nezbytného léčení

   

20 000

 

Odpovědnost za škodu

zdraví

   

2 000 000

 

majetek

   

1 000 000

 

finanční

   

500 000

 

Odcizení zavazadel

pojistná událost

   

20 000

 

věc

   

5 000

 

 

Pojistné v Kč

do 18 let / nad 18 let

Evropa

2 725 4 088

 

7 889 / 9 252Svět (včetně USA, Kanady a Austrálie)

7 903 / 10 355

 

13 067 / 15 519 

 

Cestovní pojištění varianta Odysseus - roční - opakované výjezdy: 

Standard:

 • turistické cesty (běžné rekreační a poznávací cesty, krátkodobé studijní pobyt, oddechové a necílené rekreační činnosti (badminton, bruslení, golf, plavání a šnorchlování, procházky a tůry běžným nenáročným terénem, stolní tenis, tanec, tenis))
 • pracovní cesty (práce a činnosti administrativní a řídící povahy, práce srovnatelné rizikovosti (charitativní a dobrovolnická činnost, au-pair, stáže, servis kancelářské techniky, řidiči nákladní dopravy a autobusů))

 

Rekreační sport:

 • turistické cesty (běžné rekreační a poznávací cesty, krátkodobé studijní pobyt, oddechové a necílené rekreační činnosti (badminton, bruslení, golf, plavání a šnorchlování, procházky a tůry běžným nenáročným terénem, stolní tenis, tanec, tenis))
 • pracovní cesty (práce a činnosti administrativní a řídící povahy, práce srovnatelné rizikovosti (charitativní a dobrovolnická činnost, au-pair, stáže, servis kancelářské techniky, řidiči nákladní dopravy a autobusů))
 • rekreační provozování běžných rekreačních sportů

 

Standard+:

 • turistické cesty (běžné rekreační a poznávací cesty, krátkodobé studijní pobyt, oddechové a necílené rekreační činnosti (badminton, bruslení, golf, plavání a šnorchlování, procházky a tůry běžným nenáročným terénem, stolní tenis, tanec, tenis))
 • pracovní cesty (o veškeré práce, vyjma prací vysoce rizikových, které jsou předmětem výluk)
 • rekreační provozování běžných rekreačních sportů

 

Cestovní pojištění Odysseus - roční pojistné

typ cesty STANDARD, REKREAČNÍ SPORT, STANDARD+

 

 

Roční - výjezd maximálně 365 dní - nepřenosné 

délka pobytu maximálně 35 dnů

Limit plnění

100 000 000

 

100 000 000

 

Úrazové připojištění

smrt úrazem

   

100 000

 

trvalé následky

   

200 000

 

doba nezbytného léčení

   

20 000

 

Odpovědnost za škodu

zdraví

   

2 000 000

 

majetek

   

1 000 000

 

finanční

   

500 000

 

Odcizení zavazadel

pojistná událost

   

20 000

 

věc

   

5 000

 

 

Pojistné v Kč

 STANDARD (turistika a pracovní cesty administratívní povahy)

Evropa

1 200

 

1 700

 

Svět (včetně USA, Kanady a Austrálie)

2 400

 

2 900

 

 REKREAČNÍ  SPORT (turistika, pracovní cesty administratívní povahy a rekreační sport)
 Evropa     2 300  
 Svět (včetně USA, Kanady a Austrálie)     4 100  

STANDARD+  (turistika, pracovní cesty a rekreační sport)

 Evropa 3 600       
Svět (včetně USA, Kanady a Austrálie) 7 200