Další programy prevence

Koncepce  řady preventivních programů je determinována charakterem pojišťovny, která působící převážně ve vysoce ekologicky zatíženém regionu. Pozornost je však věnována také potřebě prevence profesních rizik.

 

V současné době se pojišťovna zaměřuje na prevenci onemocnění zejména prostřednictvím podpory preventivních vyšetření a zdravotní osvětové činnosti. Opatření jsou realizována jak plošně, tak také cíleně, jsou tedy oslovováni přímo i pojištěnci ve zvýšeném riziku ohrožení zdraví.

 

Jedná se například o tyto programy:

 

 

 

K dalším programům prevence patří i pilotní Programy Senior a Zdravý podnik.

Další informace